Skip to main content

Principai ir vertybės

Tikslai ir vertybės

Skatinti taiką ir saugumą bei gerbti pagrindines teises ir laisves yra tik keletas Europos Sąjungos tikslų ir vertybių. Susipažinkite su jais visais

Steigiamosios sutartys

Svarbiausių ES sutarčių (steigiamųjų sutarčių, Sutarčių pakeitimų, Lisabonos sutarties, Šengeno susitarimo ir pan.) apžvalga

Galimybė susipažinti su informacija

Galimybė susipažinti su viešaisiais institucijų dokumentais yra suteikiama kiekvienam Sąjungos piliečiui, padidinant reglamentavimo proceso skaidrumą. Sužinokite, kaip galite susipažinti su informacija.