Skip to main content

Principer och värden

EU:s mål och värden

Att främja fred och säkerhet och respektera grundläggande rättigheter och friheter är några av EU:s mål och värden. Läs mer här.

EU-fördragen

Här finns en översikt över de viktigaste EU-fördragen (t.ex. grundfördragen, ändringsfördrag, Lissabonfördraget och Schengenavtalet)

Tillgång till information

Alla i EU har rätt att få tillgång till EU-institutionernas offentliga handlingar och få insyn i beslutsprocessen. Läs mer här.