Gå direkt till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Den här tillgänglighetsredogörelsen gäller innehåll på https://european-union.europa.eu/index_en.

Den gäller inget annat innehåll eller andra webbplatser på europa.eu som har sina egna tillgänglighetsredogörelser.

Webbplatsen sköts av EU-kommissionen för alla EU-institutioners räkning och under överinseende av den interinstitutionella kommittén för kommunikation på nätet (IOCC). Den är utformad för att kunna användas av så många som möjligt, även av personer med funktionsnedsättning.

Du ska kunna

 • förstora upp till 200 procent utan problem
 • navigera på större delen av webbplatsen enbart med hjälp av tangentbordet
 • navigera på större delen av webbplatsen med hjälp av ett modernt program för skärmläsning och taligenkänning (på din dator eller telefon).

Webbplatsen är utformad enligt den tekniska standarden för webbplatser och mobilappar, EN 301 549 v.3.2.1, som nära följer AA-nivån i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1).

Teknisk standard – efterlevnad

Den här webbplatsen uppfyller endast delvis den tekniska standarden EN 301 549 v.3.2.1 och AA-nivån i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1). Läs mer under Innehåll som inte är tillgängligt.

Webbplatsen testades senast den 10 mars 2023.

Grunden för redogörelsen

Den här tillgänglighetsredogörelsen skrevs den 8 december 2023.

Redogörelsen bygger på en granskning av ett representativt urval av webbsidor av en IAPP-kvalificerad tillgänglighetsexpert, som använt en kombination av manuell och automatiserad testning.

Lämna synpunkter

Vad tycker du om tillgängligheten på webbplatsen om EU? Berätta gärna för oss om du stöter på problem:

 • Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Kontaktformulär: Skriv till oss (men lämna inga känsliga uppgifter i formuläret, t.ex. uppgifter om din ekonomi eller hälsa eller andra känsliga ämnen).

Vi försöker svara på ditt meddelande inom 15 arbetsdagar efter att den ansvariga kommissionsavdelningen har fått det.

Kompatibilitet med webbläsare och tekniska hjälpmedel

Webbplatsen om EU är utformad för att vara kompatibel med

 • den senaste versionen av webbläsarna Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox och Apple Safari
 • i kombination med de senaste versionerna av NVDA, VoiceOver och TalkBack.

Tekniska specifikationer

Webbplatsen om EU bygger på följande teknik för att fungera med en kombination av webbläsare och eventuella tekniska hjälpmedel eller insticksprogram på din dator:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi gör vårt bästa för att webbplatsen ska vara tillgänglig för alla. Vi är dock medvetna om vissa begränsningar och arbetar för att lösa problemen. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem och möjliga lösningar. Kontakta oss om du stöter på ett problem som inte finns med i listan.

Kända tillgänglighetsproblem på webbplatsen om EU:

 1. Videotext: Vissa videoklipp är inte textade. Vi arbetar fortlöpande med att lägga in undertexter i fler videoklipp.
 2. Videospelare – tillgänglighet med tangentbord: Vi känner till vissa problem med att använda tangentbordet med videospelaren (när du ska välja språk på undertextningen i menyn kan du inte förflytta dig mellan språken med piltangenterna utan måste använda Tabb-tangenten).
 3. Interaktiva kartor: Våra interaktiva kartor är inte tillgängliga för personer med nedsatt syn eller användare som är beroende av tangentbordsnavigering. Vi planerar att rätta till problemet under 2024.
 4. Rubrikordning: Vissa rubriker följer inte den korrekta hierarkin, vilket kan skapa problem för dem som använder en skärmläsare. Vi planerar att rätta till problemet under 2024.
 5. Robotfilter med reglage: Observera att robotfiltret med reglage inte är tillgängligt för dövblinda användare.