Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Ráiteas Inrochtaineachta

Is le hábhar a fhoilsítear ar an bhfearann seo a leanas a bhaineann an ráiteas seo: ‘https://european-union.europa.eu/index_ga

Níl feidhm aige maidir le hábhar nó suíomhanna gréasáin eile a fhoilsítear ar aon fhofhearann eile dá chuid. Beidh a ráiteas inrochtaineachta féin ag na suíomhanna gréasáin sin agus ag an ábhar atá orthu.

Is é an Coimisiún Eorpach a bhainistíonn an suíomh gréasáin seo thar ceann institiúidí uile an Aontais Eorpaigh, faoi mhaoirseacht an Choiste Idirinstitiúidigh um Chumarsáid ar Líne (IOCC) agus tá sé ceaptha lena úsáid ag an oiread daoine agus is féidir, agus daoine faoi mhíchumas san áireamh.

Ba chóir duit a bheith in ann:

 • zúmáil suas le 200% gan aon fhadhb
 • nascleanúint a dhéanamh ar an gcuid is mó den suíomh gréasáin gan ach méarchlár a úsáid
 • nascleanúint a dhéanamh ar an gcuid is mó den suíomh gréasáin trí úsáid a bhaint as léitheoir scáileáin nua-aimseartha agus bogearraí nua-aimseartha aitheantais urlabhra (ar do ríomhaire nó ar do ghuthán)

Tá an suíomh gréasáin seo deartha chun cloí leis an gcaighdeán teicniúil le haghaidh suíomhanna gréasáin agus aipeanna móibíleacha, EN 301 549 v.3.2.1. Tá sé sin ag teacht go dlúth le leibhéal ‘AA’ de na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) leagan 2.1.

Stádas comhlíontachta

Tá an suíomh gréasáin seo i gcomhréir go páirteach le caighdeán teicniúil EN 301 549 v.3.2.1 agus leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) 2.1 Leibhéal AA. Féach ‘Ábhar neamh-inrochtana’ chun tuilleadh sonraí a fháil.

Rinneadh an suíomh gréasáin a thástáil go deireanach an 10 Márta 2023.

Ullmhúchán an ráitis seo

Ullmhaíodh an ráiteas seo an 8 Nollaig 2023.

Tá an ráiteas bunaithe ar athbhreithniú a rinne saineolaí inrochtaineachta a bhfuil cáilíocht ó IAAP aige ar shampla ionadaíoch de leathanaigh ghréasáin, agus úsáid á baint as meascán de thástáil láimhe agus tástáil uathoibrithe chuige sin.

Aiseolas

Fáiltímid roimh aiseolas uait maidir le hinrochtaineacht shuíomh gréasáin an Aontais Eorpaigh. Cuir in iúl dúinn é má thagann tú ar bhaic inrochtaineachta:

 • Fón: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Foirm theagmhála: Scríobh chugainn (iarrtar ort gan eolas íogair a lua san fhoirm, e.g. aon eolas a nochtfadh eolas pearsanta airgeadais, eolas a bhaineann le do shláinte, nó aon ábhar íogair eile).

Déanaimid iarracht freagra a thabhairt ar aiseolas laistigh de 15 lá gnó ón dáta a fhaigheann an roinn den Choimisiún atá freagrach fiosrúchán.

Comhoiriúnacht le brabhsálaithe agus teicneolaíocht chúnta

Tá suíomh gréasáin an Aontais Eorpaigh deartha chun bheith comhoiriúnach leis na teicneolaíochtaí cúnta caighdeánacha seo a leanas:

 • an leagan is déanaí de na brabhsálaithe Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox agus Apple Safari;
 • in éineacht leis na leaganacha is déanaí de NVDA, VoiceOver agus TalkBack.

Sonraíochtaí teicniúla

Braitheann inrochtaineacht shuíomh gréasáin an Aontais Eorpaigh ar na teicneolaíochtaí seo a leanas chun oibriú leis an teaglaim ar leith de bhrabhsálaí gréasáin agus d’aon teicneolaíochtaí cúnta nó breiseáin atá suiteáilte ar do ríomhaire:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Ábhar neamh-inrochtana

In ainneoin na n-iarrachtaí is fearr atá déanta againn chun an inrochtaineacht ar shuíomh gréasáin an Aontais Eorpaigh a chinntiú, táimid ar an eolas faoi roinnt lochtanna agus táimid ag obair chun iad a réiteach. Anseo thíos tá cur síos ar na lochtanna atá ar eolas againn agus ar na réitigh a d’fhéadfadh a bheith orthu. Déan teagmháil linn má thagann tú ar fhadhb nach bhfuil liostaithe thíos.

Lochtanna aitheanta ar shuíomh gréasáin an Aontais Eorpaigh:

 1. Fotheidil físeán: Níl fotheidil ar fáil do roinnt dár bhfíseáin. Tá obair leanúnach ar siúl againn chun iad a chur le níos mó físeán.
 2. Seinnteoir físe – inrochtaineacht méarchláir: Táimid ar an eolas faoi roinnt fadhbanna le hinrochtaineacht méarchláir ár seinnteoir físe (agus teanga na bhfotheideal á roghnú ón roghchlár, ní féidir na saigheadeochracha a úsáid chun bogadh ó theanga go chéile. Ní féidir é sin a dhéanamh ach amháin leis an gcnaipe TAB).
 3. Léarscáileanna idirghníomhacha: Níl rochtain ar léarscáileanna idirghníomhacha ag daoine a bhfuil lagú radhairc orthu, ná ag úsáideoirí a bhíonn ag brath ar an nascleanúint méarchláir. Tá sé beartaithe againn an fhadhb sin a réiteach faoi mhí an Mhárta 2024.
 1. Ordlathas na gCeannteideal: Ní leanann roinnt ceannteideal ordlathas na gceannteideal i gceart, rud a d’fhéadfadh fadhbanna a chruthú d’úsáideoirí léitheoirí scáileáin. Tá sé beartaithe againn sin a réiteach faoi mhí an Mhárta 2024.