Skip to main content

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí

Scagadh de réir

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí (68)

RSS
Torthaí ó 1 go 10
Gníomhaireacht dhíláraithe

Oibríonn Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ar mhaithe le margadh fuinnimh atá níos iomaíche, níos éifeachtúla agus níos sláine.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+386 8 205 34 00
Seoladh
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Institiúid de chuid an AE

Déanann an Chomhairle Eorpach ionadaíocht ar chinnirí stáit agus rialtais an Aontais. Is é atá freagrach as an treo atá le polaitíocht an Aontais i gcoitinne.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+32 2 281 61 11
Seoladh
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
Institiúid de chuid an AE

Tograíonn an Coimisiún Eorpach dlíthe, cinntíonn sé go gcuirtear dlíthe an Aontais i bhfeidhm i gceart, agus bainistíonn sé cláir chaiteachais an Aontais.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gníomhaireacht feidhmiúcháin

Is comhlacht a chuireann maoiniú ar fáil don taighde agus don nuálaíocht í an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde. Déanann sí deontais taighde an Aontais Eorpaigh a bhainistiú.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gníomhaireacht feidhmiúcháin

Déanann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) bainistíocht ar mhaoiniú le haghaidh an oideachais, an chultúir, an chlosamhairc, an spóirt, na saoránachta agus na hoibre deonaí.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Comhlacht de chuid an AE

Imscrúdaíonn an tOmbudsman Eorpach gearáin faoi dhrochriarachán in institiúidí an Aontais agus i gcomhlachtaí an Aontais.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+33 3 88 17 23 13
Seoladh
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, France
Comhghnóthas an AE

Is é is aidhm do Chomhghnóthas na dTionscal Bithbhunaithe earnáil bhiththionsclaíochta atá níos inbhuanaithe agus níos iomaíche a chruthú san Aontas Eorpach.

Suíomh gréasáin
Seoladh
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gníomhaireacht dhíláraithe

Cuidíonn an ghníomhaireacht le cur i bhfeidhm comhsheasmhach rialachán maidir le cumarsáid leictreonach ar fud an AE a choinneáil.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Seoladh
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia