Skip to main content

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí

Scagadh de réir

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí (72)

RSS
Torthaí ó 1 go 20
Gníomhaireacht dhíláraithe

Oibríonn Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ar mhaithe le margadh fuinnimh atá níos iomaíche, níos éifeachtúla agus níos sláine.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+386 8 205 34 00
Seoladh
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Institiúid de chuid an AE

Déanann an Chomhairle Eorpach ionadaíocht ar chinnirí stáit agus rialtais an Aontais. Is é atá freagrach as an treo atá le polaitíocht an Aontais i gcoitinne.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+32 2 281 61 11
Seoladh
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
Institiúid de chuid an AE

Tograíonn an Coimisiún Eorpach dlíthe, cinntíonn sé go gcuirtear dlíthe an Aontais i bhfeidhm i gceart, agus bainistíonn sé cláir chaiteachais an Aontais.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Comhghnóthas an AE

Leis an gComhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha, daingnítear neamhspleáchas straitéiseach an Aontais in earnáil na gcomhpháirteanna leictreonacha agus na gcóras leictreonach.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
00 32 2 221 81 02
Seoladh
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgium
Comhghnóthas an AE

Déanann an Comhghnóthas um Eitlíocht Ghlan forbairt ar theicneolaíochtaí nuálacha chun astaíochtaí CO2 ó aerárthaí agus chun leibhéil torainn a laghdú.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+32 2 221 81 52
Seoladh
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gníomhaireacht feidhmiúcháin

Is comhlacht a chuireann maoiniú ar fáil don taighde agus don nuálaíocht í an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde. Déanann sí deontais taighde an Aontais Eorpaigh a bhainistiú.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gníomhaireacht feidhmiúcháin

Déanann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) bainistíocht ar mhaoiniú le haghaidh an oideachais, an chultúir, an chlosamhairc, an spóirt, na saoránachta agus na hoibre deonaí.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Comhlacht de chuid an AE

Imscrúdaíonn an tOmbudsman Eorpach gearáin faoi dhrochriarachán in institiúidí an Aontais agus i gcomhlachtaí an Aontais.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+33 3 88 17 23 13
Seoladh
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, France
Gníomhaireacht dhíláraithe

Cuidíonn an ghníomhaireacht le cur i bhfeidhm comhsheasmhach rialachán maidir le cumarsáid leictreonach ar fud an AE a choinneáil.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Seoladh
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Gníomhaireacht dhíláraithe

Cuidíonn Cedefop le hinstitiúidí agus eagraíochtaí an Aontais i bhforbairt agus i gcomhlíonadh na riachtanas gairmoiliúna a fhorbairt.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+30 2310 490 111
Seoladh
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
Gníomhaireacht dhíláraithe

Forbraíonn agus eagraíonn CEPOL cláir oiliúna i gcomhair seirbhísí póilíneachta agus le haghaidh oifigigh eile um fhorfheidhmiú an dlí san AE.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Seoladh
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
Gníomhaireacht feidhmiúcháin

Bainistíonn An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin na cláir sin de chuid an Aontais a bhaineann le hiompar, fuinneamh agus teileachumarsáid.

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Institiúid de chuid an AE

Is é déanamh atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh airí stáit AE a thagann le chéile le dlíthe a phlé, a leasú agus a ghlacadh.

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+32 2 281 61 11
Seoladh
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium