Skip to main content

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí

Scagadh de réir

Próifílí institiúidí agus comhlachtaí (76)

RSS
Torthaí ó 1 go 20
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

EISMEA

Déanann gníomhaireacht feidhmiúcháin an Choimisiúin Bainistiú ar na cláir sin de chuid an Aontais a chuidíonn le gnólachtaí beaga gan a n-acmhainn iomaíochta a chailleadh agus ar na cláir a bhaineann le taighde, comhshaol, fuinneamh agus an tionscal iascaireachta.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

acer

Oibríonn Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ar mhaithe le margadh fuinnimh atá níos iomaíche, níos éifeachtúla agus níos sláine.

Suíomh gréasáin
https://www.acer.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+386 8 205 34 00
Seoladh
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Institiúid de chuid an AE

An Chomhairle Eorpach

Déanann an Chomhairle Eorpach ionadaíocht ar chinnirí stáit agus rialtais an Aontais. Is é atá freagrach as an treo atá le polaitíocht an Aontais i gcoitinne.

Suíomh gréasáin
https://www.consilium.europa.eu/en/
Uimhir ghutháin
+32 2 281 61 11
Seoladh
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Institiúid de chuid an AE

An Coimisiún Eorpach

Tograíonn an Coimisiún Eorpach dlíthe, cinntíonn sé go gcuirtear dlíthe an Aontais i bhfeidhm i gceart, agus bainistíonn sé cláir chaiteachais an Aontais.

Suíomh gréasáin
https://commission.europa.eu/index_en
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Comhghnóthas an AE

An Comhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha

Leis an gComhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha, daingnítear neamhspleáchas straitéiseach an Aontais in earnáil na gcomhpháirteanna leictreonacha agus na gcóras leictreonach.

Suíomh gréasáin
https://www.kdt-ju.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
00 32 2 221 81 02
Seoladh
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Comhghnóthas an AE

An Comhghnóthas um Eitlíocht Ghlan

Déanann an Comhghnóthas um Eitlíocht Ghlan forbairt ar theicneolaíochtaí nuálacha chun astaíochtaí CO2 ó aerárthaí agus chun leibhéil torainn a laghdú.

Suíomh gréasáin
https://www.clean-aviation.eu/
Uimhir ghutháin
+32 2 221 81 52
Seoladh
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gníomhaireacht feidhmiúcháin

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde (REA)

Is comhlacht a chuireann maoiniú ar fáil don taighde agus don nuálaíocht í an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde. Déanann sí deontais taighde an Aontais Eorpaigh a bhainistiú.

Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11
Seoladh
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Comhlacht de chuid an AE

An tOmbudsman Eorpach

Imscrúdaíonn an tOmbudsman Eorpach gearáin faoi dhrochriarachán in institiúidí an Aontais agus i gcomhlachtaí an Aontais.

Suíomh gréasáin
https://www.ombudsman.europa.eu/en/home
Uimhir ghutháin
+33 3 88 17 23 13
Seoladh
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, France
 • Institiúid de chuid an AE

BCE

Is é an Banc Ceannais Eorpach a bhainistíonn beartas an euro, agus is é a dhéanann beartas eacnamaíochta agus monatóireachta an Aontais a chur chun feidhme.

Suíomh gréasáin
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Uimhir ghutháin
+49 69 13 44 0
Seoladh
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

BEREC Office

Cuidíonn an ghníomhaireacht le cur i bhfeidhm comhsheasmhach rialachán maidir le cumarsáid leictreonach ar fud an AE a choinneáil.

Suíomh gréasáin
http://berec.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Seoladh
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

Cedefop

Cuidíonn Cedefop le hinstitiúidí agus eagraíochtaí an Aontais i bhforbairt agus i gcomhlíonadh na riachtanas gairmoiliúna a fhorbairt.

Suíomh gréasáin
http://www.cedefop.europa.eu/en
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+30 2310 490 111
Seoladh
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
 • Institiúid de chuid an AE

CEI

Déanann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa deimhin de go mbíonn an cuntas ceart ar an airgead atá i gcistí an Aontais, agus go ndéantar an t-airgead sin a thiomsú agus a chaitheamh i gcomhréir le rialacha airgeadais an Aontais mar is ceart.

Suíomh gréasáin
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Uimhir ghutháin
+352 4398 1
Seoladh
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
 • Gníomhaireacht dhíláraithe

CEPOL

Forbraíonn agus eagraíonn CEPOL cláir oiliúna i gcomhair seirbhísí póilíneachta agus le haghaidh oifigigh eile um fhorfheidhmiú an dlí san AE.

Suíomh gréasáin
https://www.cepol.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Seoladh
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary