Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Logo of European Environment Agency

Forléargas

 • Ról: Cuireann an EEA faisnéis chomhshaoil ar fáil do lucht ceaptha beartas agus don phobal.
 • Stiúrthóir: Hans Bruyninckx
 • Comhpháirtithe: Tíortha san Aontas, an Eilvéis, an Iorua, an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Tuirc
 • Bliain a bhunaithe: 1990
 • An líon foirne: 200
 • Suíomh: Cóbanhávan
 • Suíomh Gréasáin: An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais í an EEA a bhfuil sé de chúram uirthi faisnéis fhónta neamhspleách a chur ar fáil faoin gcomhshaol. Feidhmíonn sí mar phríomhfhoinse eolais dóibh siúd a bhfuil baint acu le beartas comhshaoil a fhorbairt, a ghlacadh, a chur i bhfeidhm agus a mheas, agus don phobal i gcoitinne freisin.

Gníomhaíochtaí

Is é sainordú EEA an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • cuidiú leis an Aontas agus lena Bhallstáit cinntí eolasacha a dhéanamh maidir le feabhas a chur ar an gcomhshaol, cúrsaí comhshaoil a chomhtháthú ina mbeartais eacnamaíocha, agus dul i dtreo na hinbhuanaitheachta
 • forbairt agus comhordú a dhéanamh ar Eionet, líonra na gcomhlachtaí náisiúnta comhshaoil a bunaíodh chun cabhrú leis an ngníomhaireacht

Cé a bhaineann tairbhe as?

Is iad seo a leanas príomhpháirtithe leasmhara EEA:

 • an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus institiúidí eile de chuid an Aontais
 • rialtais i dtíortha rannpháirteacha
 • eagraíochtaí neamhrialtasacha
 • pobail eolaíochta agus acadúla
 • eagraíochtaí gnó
 • comhairleachtaí agus meithleacha machnaimh.

Lucht spéise mór is ea an pobal i gcoitinne – tá sé d’aidhm ag an ngníomhaireacht cuidiú leo tuiscint níos leithne a fháil ar shaincheisteanna comhshaoil agus athraithe aeráide.

Tuilleadh eolais

Liostáil le nuashonruithe agus leis an nuachtlitir

Liostáil le fotha RSS

Teagmháil

An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil

Ainm
An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil
Suíomh gréasáin
https://www.eea.europa.eu/ga
Uimhir ghutháin
+45 33 36 71 00
Uimhir facs
+45 33 36 71 99
Seoladh poist
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, An Danmhairg
Na meáin shóisialta