Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Logo of European Environment Agency

Επισκόπηση

 • Αποστολή: Ο ΕΟΠ παρέχει πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον σε φορείς χάραξης πολιτικής και στο ευρύ κοινό.
 • Διευθυντής: Hans Bruyninckx
 • Εταίροι: Χώρες της ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και Ελβετία
 • Έτος ίδρυσης: 1990
 • Αριθμός υπαλλήλων: 200
 • Τοποθεσία: Κοπεγχάγη
 • Ιστότοπος: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Ο ΕΟΠ είναι οργανισμός της ΕΕ και αποστολή του είναι να παρέχει αξιόπιστες και ανεξάρτητες πληροφορίες για το περιβάλλον. Λειτουργεί ως κύρια πηγή πληροφοριών για όσους συμμετέχουν στην εκπόνηση, έγκριση, εφαρμογή και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και για το ευρύ κοινό.

Τι ακριβώς κάνει

Ο ΕΟΠ έχει αναλάβει τις εξής δραστηριότητες:

 • βοηθά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη βελτίωση του περιβάλλοντος, να ενσωματώνουν περιβαλλοντικές παραμέτρους στις οικονομικές πολιτικές καθώς και να προωθούν τη βιωσιμότητα·
 • αναπτύσσει και συντονίζει το Eionet, δηλαδή το δίκτυο εθνικών περιβαλλοντικών φορέων, το οποίο έχει συσταθεί για να βοηθά τον οργανισμό.

Ποιοι ωφελούνται

Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι εταίροι του ΕΟΠ είναι οι εξής:

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της ΕΕ και άλλα όργανα της ΕΕ
 • κυβερνήσεις των συμμετεχουσών χωρών
 • ΜΚΟ
 • επιστημονικές και ακαδημαϊκές κοινότητες
 • επιχειρηματικές οργανώσεις
 • πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών και ομάδες προβληματισμού

Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του οργανισμού στοχεύει το ευρύ κοινό, ώστε αυτό να μπορεί να κατανοεί καλύτερα τα ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες

Γίνετε συνδρομητής σε επικαιροποιήσεις και ενημερωτικά δελτία

Γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία τροφοδοσίας ειδήσεων

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Όνομα
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Ιστότοπος
https://www.eea.europa.eu/el
Αριθμός τηλεφώνου
+45 33 36 71 00
Αριθμός φαξ
+45 33 36 71 99
Ταχυδρομική διεύθυνση
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Δανία
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης