Glavni sadržaj
Decentralizirana agencija

Europska agencija za okoliš (EEA)

Logo of European Environment Agency

Pregled

 • Uloga: EEA pruža informacije o okolišu oblikovateljima politika i javnosti.
 • Direktor: Hans Bruyninckx
 • Partneri: zemlje EU-a, Norveška, Island, Lihtenštajn, Turska i Švicarska.
 • Godina osnivanja: 1990.
 • Broj zaposlenika: 200
 • Lokacija: Kopenhagen
 • Internetska stranica: Europska agencija za okoliš

EEA je agencija EU-a zadužena za pružanje pouzdanih i neovisnih informacija o okolišu. Glavni je izvor informacija za one koji su uključeni u razvoj, donošenje, provedbu i ocjenjivanje politike zaštite okoliša, kao i za širu javnost.

Čime se bavi?

EEA je zadužena za:

 • pomoć EU-u i njegovim državama članicama u donošenju utemeljenih odluka o poboljšanju okoliša, uključivanju pitanja povezanih s okolišem u gospodarske politike i postizanju održivosti
 • razvoj i koordinaciju Eioneta, mreže nacionalnih tijela nadležnih za okoliš uspostavljene za podršku agenciji.

Tko ima koristi od toga?

Glavni su dionici EEA-e:

 • Europska komisija, Europski parlament, Vijeće EU-a i druge institucije EU-a
 • vlade zemalja sudionica
 • nevladine organizacije
 • znanstvena i akademska zajednica
 • poslovne organizacije
 • pružatelji usluga savjetovanja i skupine za strateško promišljanje.

Velik je dio korisnika i šira javnost – agencija im želi pomoći da dobiju širu sliku o pitanjima povezanima s okolišem i klimatskim promjenama.

Više informacija

Pretplatite se na novosti i bilten

Pretplata na RSS izvor

Kontakt

Europska agencija za okoliš

Ime
Europska agencija za okoliš
Internetska stranica
https://www.eea.europa.eu/hr
Broj telefona
+45 33 36 71 00
Broj telefaksa
+45 33 36 71 99
Poštanska adresa
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Danska
Društvene mreže