Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Soláthar poiblí, tairiscintí agus conarthaí san Aontas Eorpach

Conarthaí arna ndámhachtain ag institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile an Aontais

Úsáideann institiúidí an Aontais conarthaí soláthair phoiblí chun seirbhísí, oibreacha agus earraí a cheannach, e.g. staidéir, oiliúint, eagrú comhdhálacha, trealamh TF. Is trí ghlaonna ar thairiscintí a dhéanann siad conarthaí poiblí a dhámhachtain.

Mar chuid den mhargadh aonair, le dlí an Aontais leagtar amach rialacha íosta maidir leis an soláthar poiblí chun na príomhphrionsabail a bhaineann le trédhearcacht, cóir chomhionann, iomaíocht oscailte agus bainistíocht fhónta nósanna imeachta a chosaint. A bhuí leis sin, cruthaítear margadh soláthair atá iomaíoch, oscailte agus dea-rialáilte chun tacú le fás ar phoist agus ar infheistíochtaí san Aontas.

Cliceáil ar na naisc thíos chun teacht ar nósanna imeachtaí, rialacha agus deiseanna soláthair an Aontais.

Deiseanna soláthair phoiblí san Eoraip

Faigh rochtain ar thairiscintí oscailte agus ar chonarthaí atá foilsithe ag ceannaitheoirí poiblí náisiúnta ar fud an Aontais agus i dtíortha eile san Eoraip agus brabhsáil iad.

Tairiscintí oscailte le haghaidh seirbhísí d’institiúidí an Aontais

Faigh rochtain ar thairiscintí oscailte agus ar chonarthaí atá foilsithe ag institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí uile an Aontais agus brabhsáil iad ar an ardán tiomnaithe eTendering.

Nósanna imeachta le haghaidh tairiscintí agus conarthaí poiblí Eorpacha

Eolas faoi na rialacha agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun tairiscint a dhéanamh ar thairiscint phoiblí san Aontas agus na cineálacha tairiscintí atá clúdaithe ag rialacha an Aontais nó ag rialacha náisiúnta.

Nósanna imeachta soláthair phoiblí éagóracha san Aontas a thuairisciú

Conas athbhreithniú a iarraidh ar nós imeachta soláthair phoiblí má bhíonn aon neamhrialtacht tugtha faoi deara agat nó má mheasann tú go ndearnadh idirdhealú i d’aghaidh.