Skip to main content

Maoiniú, deontais agus fóirdheontais san Aontas Eorpach

Cén cineál maoinithe atá ar fáil?

Cuireann an tAontas maoiniú ar fáil le haghaidh raon leathan tionscadal agus clár. Cuireann sé rialacha dochta i bhfeidhm chun diansmacht a chinntiú ar an mbealach a mbaintear úsáid as maoiniúchán agus lena chinntiú freisin go gcaitear an t-airgead ar bhealach trédhearcach cuntasach.

Is iomaí foirm ina gcuirtear maoiniú an Aontais ar fáil:

  • deontais a bhíonn maoinithe go páirteach ag an Aontas agus go páirteach ó fhoinsí eile, agus a chuirtear ar fáil de ghnáth tar éis fógraí poiblí ar a dtugtar glaonna ar thograí
  • fóirdheontais a bhíonn á mbainistiú ag údaráis náisiúnta agus réigiúnacha
  • iasachtaí, ráthaíochtaí agus cothromas mar fhoirmeacha cúnaimh airgeadais chun tacú le beartais agus cláir an Aontais
  • duaiseanna le haghaidh bhuaiteoirí chomórtais Fís 2020.

Bainistiú mhaoiniú an Aontais

Maoiniú díreach

Maoiniú a bhainistíonn an tAontas agus a chuirtear ar fáil de ghnáth i bhfoirm deontas le haghaidh tionscadail shonracha a bhaineann le beartais an Aontais. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an gcineál maoiniúcháin sin trí fhreagra a thabhairt ar ghlaonna ar thograí.

An próiseas iarratais ar mhaoiniú díreach

Féach na daoine i do thír féin a bhfuil maoiniú díreach faighte acu ón Aontas

Bainistiú comhroinnte

Córas maoiniúcháin a bhainistítear i gcomhar le húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha, ar 80% de bhuiséad an Aontais é. Úsáidtear 5 phríomhchiste lena aghaidh seo, faoi scáth Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa:

Maoiniú indíreach

Maoiniú a bhainistíonn údaráis náisiúnta agus réigiúnacha, seachas an tAontas. Tugtar fóirdheontais air seo freisin, agus is féidir iarratas a dhéanamh ar an gcineál seo maoiniúcháin ar an leibhéal náisiúnta.

Féach na deiseanna maoiniúcháin go léir atá ar oscailt