Gå direkt till innehållet

Offentlig upphandling i EU

Kontrakt med EU:s institutioner, byråer och andra organ

EU-institutionerna använder offentlig upphandling för att köpa tjänster, byggarbeten och varor, t.ex. studier, kurser, konferensorganisation och it-utrustning. Kontrakten tilldelas efter en anbudsinfordran.

Offentlig upphandling är en del av den inre marknaden och EU har särskilda upphandlingsregler för att värna principerna om öppenhet, likabehandling, öppen konkurrens och god förvaltning. Syftet är att skapa en konkurrensutsatt, öppen och välreglerad upphandlingsmarknad som bidrar till jobb och investeringar i EU.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om EU:s upphandlingsregler och hitta upphandlingar.

Hitta upphandlingar i EU

Sök och delta i upphandlingar från nationella offentliga upphandlare i EU och andra europeiska länder.

Sök bland EU-institutionernas upphandlingar

Sök och delta i upphandlingar från EU:s samtliga institutioner, organ och byråer via eTendering-plattformen.

Förfaranden för offentlig upphandling i EU

Information om regler och förfaranden för att lämna anbud i offentliga upphandlingar i EU och vilka typer av anbud som omfattas av antingen EU:s regler eller nationella regler.

Anmäl orättvisa upphandlingsförfaranden i EU

Hur du begär omprövning av ett upphandlingsförfarande om du har upptäckt oegentligheter eller anser att du har blivit diskriminerad.