Pāriet uz galveno saturu
Council of the European Union - Logo

Īss apraksts

  • Uzdevums: nosaka Eiropas Savienības vispārējos politiskos virzienus un prioritātes
  • Locekļi: ES valstu vai to valdību vadītāji, Eiropadomes priekšsēdētājs, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs
  • Priekšsēdētājs: Šarls Mišels
  • Dibināšanas gads: 1974 (neformāls forums), 1992 (oficiāls statuss), 2009 (oficiāla ES institūcija)
  • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija)
  • Tīmekļvietne: Eiropadome

ES līderi tiekas Eiropadomē, lai noteiktu ES politikas darba kārtību. Tajā notiek visaugstākā līmeņa politiskā sadarbība starp ES dalībvalstīm.

Eiropadome ir viena no 7 oficiālajām ES iestādēm – tā tiekas (parasti četrreiz gadā) ES valstu vai valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmēs, kuras vada pastāvīgs priekšsēdētājs.

Ko dara Eiropadome?

  • Eiropadome nosaka ES vispārējo virzību un politiskās prioritātes, bet tā nepieņem likumus.
  • Tā meklē risinājumus sarežģītiem un sensitīviem jautājumiem, kurus nevar atrisināt zemākos starpvaldību sadarbības līmeņos.
  • Nosaka ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku, ņemot vērā ES stratēģiskās intereses un aizsardzības aspektus.
  • Izvirza kandidātus augstiem ES līmeņa amatiem, piemēram, Eiropas Centrālajā bankā un Komisijā, un ieceļ viņus amatā.

Katrā jautājumā Eiropadome var:

Sastāvs

Eiropadomi veido visu ES valstu vai to valdību vadītāji, Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs.

Sanāksmes sasauc un vada Eiropadomes priekšsēdētājs, kuru ievēl pati Eiropadome uz vienreiz atjaunojamu divarpus gadu termiņu. Viens no priekšsēdētāja pienākumiem ir pārstāvēt ES pārējās pasaules priekšā.

Kā darbojas Eiropadome?

Tā parasti tiekas 4 reizes gadā, taču priekšsēdētājs var sasaukt papildu sanāksmes steidzamu jautājumu risināšanai.

Lēmumi parasti tiek pieņemti atbilstoši konsensa principam, bet atsevišķos gadījumos vienprātīgi vai ar kvalificētu balsu vairākumu. Balsot drīkst tikai valstu vai valdību vadītāji.

Eiropadome un jūs

Vispārīgus jautājumus par Eiropadomes darbu var uzdot Sabiedrības informācijas dienestam.

Piekļuve dokumentiem

Piekļuve informācijai

Eiropadomes sanāksmes

Eiropadomes priekšsēdētāja darba kārtība

Eiropadomes sanāksmju kalendārs

Papildinformācija

Eiropadomes apmeklējums

Eiropadomes vēsture

Ziņojumi, pētījumi, brošūras

Padomes bibliotēka

Kontaktinformācija

Eiropadome

Nosaukums
Eiropadome
Tīmekļvietne
https://www.consilium.europa.eu/lv/
Tālruņa numurs
+32 2 281 61 11
Faksa numurs
+32 2 281 69 34
Pasta adrese
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi