Glavni sadržaj
European Commission - Logo

Pregled

 • Uloga: promiče opći interes EU-a predlaganjem i provođenjem zakonodavstva te provođenjem politika i izvršenjem proračuna EU-a
 • Članovi: tim ili „Kolegij” povjerenika, od kojih je po jedan iz svake države članice EU-a
 • Predsjednica: Ursula von der Leyen
 • Godina osnivanja: 1958.
 • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
 • Internetske straniceEuropska komisija

Europska komisija politički je neovisno izvršno tijelo EU-a. Jedina je odgovorna za izradu prijedloga za novo europsko zakonodavstvo te provodi odluke Europskog parlamenta i Vijeća EU-a.

Zadaće Europske komisije

Predlaže novo zakonodavstvo

Komisija je jedina institucija EU-a koja predlaže zakonodavstvo o čijem donošenju odlučuju Parlament i Vijeće te kojim se:

 • štite interesi EU-a i njegovih građana u pogledu pitanja koja se ne mogu učinkovito riješiti na nacionalnoj razini
 • pruža točan uvid u tehničke pojedinosti zahvaljujući savjetovanju sa stručnjacima i javnosti.

Upravlja politikama i dodjeljuje financijska sredstva EU-a

 • određuje prioritete potrošnje EU-a zajedno s Vijećem i Parlamentom
 • izrađuje godišnje proračune koje odobravaju Parlament i Vijeće
 • nadgleda potrošnju sredstava pod nadzorom Revizorskog suda

Provodi zakonodavstvo EU-a

 • zajedno sa Sudom Europske unije osigurava ispravnu primjenu prava EU-a u svim državama članicama

Predstavlja EU na međunarodnoj razini

 • zastupa sve države članice EU-a u međunarodnim tijelima, osobito u područjima trgovinske politike i humanitarne pomoći
 • pregovara o sklapanju međunarodnih sporazuma u ime EU-a

Sastav

Političko vodstvo čini tim od 27 povjerenika (po jedan iz svake zemlje EU-a), na čijem je čelu predsjednik Komisije, koji odlučuje tko je nadležan za određeno područje politike.

Kolegij povjerenika sastoji se od predsjednika Komisije, osam potpredsjednika, uključujući tri izvršna potpredsjednika, i visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te 18 povjerenika zaduženih za pojedine resore.

Svakodnevni rad Komisije obavlja njezino osoblje (pravnici, ekonomisti itd.) te je on organiziran u odjele zvane glavne uprave, od kojih je svaka nadležna za određeno područje politike.

Imenovanje predsjednika

Kandidata predlažu nacionalni čelnici u Europskom vijeću uzimajući u obzir rezultate izbora za Europski parlament. Da bi bio izabran, potrebna mu je podrška većine zastupnika u Europskom parlamentu.

Odabir tima

Predsjednički kandidat odabire potencijalne potpredsjednike i povjerenike na temelju prijedloga država članica EU-a. Popis kandidata trebaju odobriti nacionalni čelnici u Europskom vijeću.

Svaki kandidat iznosi svoje stavove i odgovara na pitanja pred Europskim parlamentom. Parlament zatim glasuje o tome hoće li prihvatiti kandidate kao tim. Europsko vijeće naposljetku ih imenuje na temelju kvalificirane većine glasova.

Mandat sadašnje Komisije završava 31. listopada 2024.

Kako funkcionira Komisija?

Strateško planiranje

Predsjednik određuje političko usmjerenje Komisije, što povjerenicima omogućuje da zajedno donesu odluke o strateškim ciljevima i izrade godišnji program rada.

Kolektivno odlučivanje

Odluke se donose na temelju načela kolektivne odgovornosti. Svi su povjerenici jednaki u postupku odlučivanja i snose jednaku odgovornost za donesene odluke. Nisu ovlašteni samostalno donositi odluke, osim ako im se to odobri u određenim okolnostima.

Potpredsjednici djeluju u ime predsjednika i koordiniraju rad u svojim područjima nadležnosti zajedno s nekoliko povjerenika. Da bi se osigurala bliska i fleksibilna suradnja u Kolegiju, određuju se prioritetni projekti.

Povjerenici pomažu potpredsjednicima u podnošenju prijedloga Kolegiju. Odluke se uglavnom donose konsenzusom, no mogu se održati i glasovanja. U tom slučaju odluke se donose običnom većinom glasova, pri čemu svaki povjerenik ima jedan glas.

Tada predmet preuzima nadležna glavna uprava (koju vodi glavni direktor, odgovoran nadležnom povjereniku). To se obično čini u obliku nacrta zakonodavnih prijedloga.

Nacrti zakonodavnih prijedloga zatim se ponovno podnose povjerenicima kako bi bili prihvaćeni na njihovim tjednim sastancima, nakon čega postaju službeni te se dostavljaju Vijeću i Parlamentu za sljedeću fazu zakonodavnog postupka EU-a.

Europska komisija i vi

Iznesite mišljenje

Ako nam želite iznijeti svoja mišljenja o politikama EU-a ili predložiti promjene ili nove politike, nudi vam se nekoliko mogućnosti:

Informirajte se

Komisija nudi i usluge informiranja i savjetovanja kako bi vam pomogla riješiti pitanja vezana uz poslovanje, obrazovanje, pravo, kretanje i rad u Europi.

Obratite nam se

Za sve upite o našem radu:

Pristup dokumentima

Pristup informacijama

Kalendar predsjednice Komisije

Kalendar povjerenikâ

Više informacija

Tko je tko

Audiovizualni materijali

Financiranje

Publikacije

Knjižnica Europske komisije i centar za elektroničke resurse (Find-eR)

Poslovi

Kontakt

Europska komisija

Ime
Europska komisija
Internetska stranica
https://commission.europa.eu/index_hr
Broj telefona
+32 2 299 11 11
Poštanska adresa
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
Društvene mreže