Glavni sadržaj

Vrste zakonodavstva

Ciljevi utvrđeni u Ugovorima EU-a ostvaruju se različitim vrstama pravnih akata. Neki su od njih obvezujući, a neki nisu. Jedni se primjenjuju na sve zemlje EU-a, a drugi samo na neke.

Uredbe

Uredbe su obvezujući zakonodavni akti koji se moraju u cijelosti primjenjivati u svim državama članicama. Na primjer, kada je 2022. istekla Uredba EU-a o ukidanju naknada za roaming tijekom putovanja unutar EU-a, Parlament i Vijeće donijeli su novu uredbu kako bi se osigurao zajednički pristup naknadama za roaming još deset godina i određeni elementi jasnije formulirali.

Direktive

Direktiva je zakonodavni akt kojim se utvrđuje cilj koji države članice EU-a moraju ostvariti. No zemlje moraju same osmisliti svoje zakone o tome kako će te ciljeve postići. Jedan je primjer Direktiva EU-a o plastici za jednokratnu uporabu, kojom se smanjuje utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, npr. smanjenjem ili čak zabranom uporabe plastike za jednokratnu uporabu kao što su tanjuri, slamke i čaše za napitke.

Odluke

Odluke su obvezujuće za one kojima su upućene (npr. za određenu zemlju EU-a ili pojedinačno trgovačko društvo) te se izravno primjenjuju. Na primjer, Vijeće je donijelo odluku kojom se Hrvatskoj dopušta uvođenje eura od 1. siječnja 2023. Ta se odluka odnosi samo na tu zemlju.

Preporuke

Preporuke nisu obvezujuće. Kad je Komisija izdala preporuku da pružatelji medijskih usluga iz država članica EU-a trebaju povećati transparentnost vlasništva i zaštititi uredničku neovisnost, to nije imalo nikakve pravne posljedice. Preporuke omogućuju institucijama da izraze svoja stajališta i predlože smjer djelovanja, ali ne nameću pravnu obvezu onima kojima su upućene.

Mišljenja

Mišljenje je instrument kojim se institucijama omogućuje da daju neobvezujuću izjavu bez nametanja ikakve pravne obveze onima kojima je upućeno. Mišljenje nije obvezujuće. Mogu ga izdati glavne institucije EU-a (Komisija, Vijeće, Parlament), Odbor regija te Europski gospodarski i socijalni odbor. Tijekom izrade zakonodavstva odbori daju mišljenje sa svojeg specifičnog regionalnog ili gospodarskog i socijalnog stajališta. Na primjer, Europski gospodarski i socijalni odbor izdao je mišljenje o Komisijinoj strategiji za mala i srednja poduzeća u okviru instrumenta Next Generation EU.