Skip to main content

Erityyppisillä säädöksillä pyritään saavuttamaan EU:n perussopimuksissa määritettyjä tavoitteita. Säädöksistä toiset ovat sitovia, toiset eivät. Joitakin säädöksiä sovelletaan kaikissa EU-maissa, osaa vain muutamassa.

Asetukset

Asetukset ovat sitovia säädöksiä. Niitä on sovellettava kaikilta osiltaan kaikkialla EU:ssa. Esimerkiksi kun verkkovierailumaksujen poistamisesta EU:n alueella annetun EU-asetuksen voimassaolo päättyi vuonna 2022, Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät uuden asetuksen, jolla parannetaan aiemman asetuksen selkeyttä ja varmistetaan, että verkkovierailumaksujen poistamista koskevaa yhteistä toimintatapaa sovelletaan vielä 10 vuoden ajan.

Direktiivit

Direktiiveillä säädetään tavoitteista, joihin kaikkien EU-maiden on yllettävä. Maat saavat kuitenkin itse päättää laeista, joilla tämä toteutetaan. EU on antanut esimerkiksi kertakäyttöisiä muovituotteita koskevan direktiivin, jonka tarkoituksena on vähentää tiettyjen kertakäyttömuovien vaikutusta ympäristöön. Direktiivissä esimerkiksi rajoitetaan kertakäyttömuovien – kuten lautasten, pillien ja mukien – käyttöä tai jopa kielletään se.

Päätökset

Päätökset sitovat niitä, joille ne on osoitettu (esimerkiksi yksittäinen EU-maa tai yritys), ja niitä sovelletaan sellaisinaan. Neuvosto antoi esimerkiksi päätöksen, että Kroatia saa ottaa euron käyttöön 1.1.2023. Päätös koski vain siinä mainittua maata eli Kroatiaa.

Suositukset

Suositukset eivät ole sitovia. Kun komissio antoi suosituksen, jonka mukaan EU-maiden mediapalvelujen tarjoajien olisi parannettava omistussuhteiden läpinäkyvyyttä ja turvattava toimituksellinen riippumattomuutensa, tällä ei ollut oikeudellisia seurauksia. Suositusten avulla EU:n toimielimet voivat ilmaista kantansa ja ehdottaa toimia ilman, että suosituksen kohteena oleville seuraisi siitä oikeudellisia velvoitteita.

Lausunnot

Lausunnolla toimielimet voivat ilmaista kantansa, mutta siitä ei seuraa lausunnon vastaanottajille mitään oikeudellisia velvoitteita. Lausunto ei ole sitova. Lausuntoja voivat antaa EU:n keskeiset toimielimet (komissio, neuvosto, parlamentti), Euroopan alueiden komitea sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Lakeja valmisteltaessa komiteat antavat lausuntoja omasta alueellisesta, taloudellisesta tai sosiaalisesta näkökulmastaan. Esimerkiksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausunnon Next Generation EU -välineen pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevasta komission strategiasta.