Siirry pääsisältöön

EU:n perussopimuksissa määriteltyihin tavoitteisiin pyritään erityyppisillä oikeudellisilla säädöksillä. Säädöksistä toiset ovat sitovia, toiset eivät. Osaa säädöksistä sovelletaan kaikissa EU-maissa, osaa vain muutamassa.

Asetukset

Asetukset ovat sitovia säädöksiä. Niitä on sovellettava kaikilta osiltaan kaikkialla EU:ssa. Esimerkiksi kun verkkovierailumaksut koko EU:sta poistaneen EU-asetuksen voimassaolo päättyi vuonna 2022, Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat uuden asetuksen, jolla selkeytettiin aiempaa asetusta ja varmistettiin, että yhteistä linjaa verkkovierailumaksujen poistamiseen sovelletaan vastedeskin kaikissa EU-maissa.

Direktiivit

Direktiiveillä säädetään EU-maita koskevista velvoittavista tavoitteista. Maat saavat kuitenkin itse päättää miten ja millaisella lainsäädännöllä tavoitteet toteutetaan. EU on antanut esimerkiksi kertakäyttöisiä muovituotteita koskevan direktiivin, jonka tavoitteena on vähentää tiettyjen kertakäyttömuovien vaikutusta ympäristöön. Direktiivissä muun muassa asetetaan rajoituksia tai kieltoja kertakäyttöisten muovituotteiden – kuten lautasten, pillien ja mukien – käytölle.

Päätökset

Päätökset sitovat niitä, joille ne on osoitettu (esimerkiksi yksittäinen EU-maa tai yritys), ja niitä sovelletaan sellaisinaan. Esimerkiksi neuvoston päätös, jossa annettiin Kroatialle lupa ottaa euro käyttöön 1.1.2023, koski vain siinä mainittua maata eli Kroatiaa.

Suositukset

Suosituksella EU:n toimielimet voivat ilmaista kantansa ja ehdottaa toimia ilman, että sen kohteena oleville seuraisi oikeudellisia velvoitteita. Suositus ei ole sitova. Komissio on esimerkiksi antanut suosituksen, jonka mukaan EU-maiden mediapalvelujen tarjoajien olisi parannettava omistussuhteiden läpinäkyvyyttä ja turvattava toimituksellinen riippumattomuutensa, mutta sillä ei ole oikeudellisia seurauksia.

Lausunnot

Lausunnolla toimielimet voivat ilmaista kantansa, mutta siitä ei seuraa lausunnon vastaanottajille mitään oikeudellisia velvoitteita. Lausunto ei ole sitova. Lausuntoja voivat antaa EU:n keskeiset toimielimet (komissio, neuvosto, parlamentti), Euroopan alueiden komitea sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Lakeja valmisteltaessa komiteat antavat lausuntoja omasta alueellisesta, taloudellisesta tai sosiaalisesta näkökulmastaan. Esimerkiksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut lausunnon Next Generation EU -välineen pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevasta komission strategiasta.