Skip to main content

Asetukset, direktiivit ja muut säädökset

EU:n perussopimuksissa määriteltyihin tavoitteisiin pyritään erityyppisillä oikeudellisilla säädöksillä. Niistä toiset ovat sitovia, toiset eivät. Joitakin säädöksiä sovelletaan kaikissa EU-maissa, osaa vain muutamassa.

Asetukset

Asetukset ovat sitovia säädöksiä, joita on sovellettava kaikilta osiltaan kaikkialla EU:ssa. Kun EU halusi esimerkiksi määrätä yhteiset suojatoimet EU:n ulkopuolelta tuotavien tavaroiden osalta, EU:n neuvosto antoi asiasta asetuksen.

Direktiivit

Direktiiveissä määritellään tavoitteet, joihin kaikkien EU-maiden on yllettävä. Maat saavat kuitenkin itse päättää laeista, joilla tämä toteutetaan. Yksi esimerkki on direktiivi kuluttajien oikeuksista, jolla parannetaan kuluttajien asemaa EU:ssa. Sillä kielletään esimerkiksi verkko-ostosten piilokulut ja pidennetään aikaa, jonka kuluessa kuluttaja voi perua ostoksensa.

Päätökset

Päätökset sitovat niitä, joille ne on osoitettu (esimerkiksi yksittäinen EU-maa tai yritys), ja niitä sovelletaan sellaisinaan. Komissio on tehnyt esimerkiksi päätöksen EU:n osallistumisesta järjestöyhteistyöhön terrorismin torjunnan alalla. Päätös koskee vain siinä mainittuja organisaatioita.

Suositukset

Suositukset eivät ole sitovia. Esimerkiksi komission suosituksella, jonka mukaan EU-maiden oikeusalan viranomaisten olisi tehostettava videoneuvottelujen käyttöä alan kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi, ei ole oikeudellisia seurauksia. Suosituksen avulla eri toimielimet voivat ilmaista kantansa ja ehdottaa toimia ilman, että suosituksen kohteena oleville seuraisi siitä oikeudellisia velvoitteita.

Lausunnot

Lausunnolla toimielimet voivat ilmaista kantansa, mutta siitä ei seuraa lausunnon vastaanottajille mitään oikeudellisia velvoitteita. Lausunto ei ole sitova. Lausuntoja voivat antaa EU:n keskeiset toimielimet (komissio, neuvosto, parlamentti), alueiden komitea sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Lakeja valmisteltaessa komiteat antavat lausuntoja omasta alueellisesta, taloudellisesta tai sosiaalisesta näkökulmastaan. Esimerkiksi alueiden komitea on antanut lausunnon Euroopan ilmanpuhtautta koskevasta toimenpidepaketista.