Skip to main content

Työskentely Euroopan unionissa

Oikeutesi EU:ssa

Jokaisella Euroopan unionissa työskentelevällä EU-maan kansalaisella on tiettyjä EU:n lainsäädännössä vahvistettuja oikeuksia. Esimerkiksi:

  • toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana työskentelevä ei tarvitse työlupaa toisessa EU-maassa
  • työntekijä voi tietyin ehdoin asua siinä maassa, jossa hän työskentelee
  • ulkomailla työskentelevällä on samat oikeudet kuin kyseisen maan omilla kansalaisilla (palkkaus, terveys ja turvallisuus, sosiaaliturva ja veroetuudet sekä ottaminen takaisin palvelukseen väärin perustein tapahtuneen irtisanomisen jälkeen).

Sosiaaliturva ja verotus

Verotukseen ja etuuksiin liittyvät oikeudet ja säännöt perustuvat työskentelymaan kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä koskee sairausetuuksia, äitiys- ja isyysetuuksia, eläkkeitä, työttömyysetuuksia sekä lapsilisiä.

On kuitenkin olemassa myös EU:n laajuisia sääntöjä ja periaatteita, joita sovelletaan tiettyihin etuuksiin ja verotukseen. Ennen uuden työpaikan vastaanottamista kannattaa siis ottaa selvää omista oikeuksistaan.

Työpaikan etsiminen

EU on perustanut useita organisaatioita, jotka auttavat työnhakijoita hakemaan töitä toisesta EU-maasta. Saat apua myös EU-ansioluettelon (Europass-ansioluettelon) luomisessa ja mahdollisten työnantajien löytämisessä.

Jos haluat työskennellä toisessa EU-maassa, saatat joutua anomaan ammattipätevyytesi virallista tunnustamista maan viranomaisilta. Katso EU:n ammattipätevyystietokannasta, koskeeko tämä sinua.

Seuraavien linkkien kautta saat lisää tietoa oikeuksistasi ja EU:ssa työskentelyä ja eläkkeelle jäämistä koskevista EU:n säännöistä.

Työskentely muissa EU-maissa

Tietoa työntekijän oikeuksista EU:ssa, mukaan lukien työluvat ja yhdenvertainen kohtelu. Neuvoja toiseen EU-maahan tilapäisesti lähetetyille EU-kansalaisille ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille sekä EU:ssa työskenteleville virkamiehille.

Ammattipätevyys

Tietoa siitä, miten voit anoa ammattipätevyyden tunnustamista toisessa EU-maassa joko vakituisesti tai tilapäisesti. Tarkista EU:n ammattipätevyystietokannasta, mitä asiakirjoja sinun tarvitsee toimittaa.

EU:n laajuinen tietokanta työnhakijoille

Tämä EURES-verkoston ylläpitämä tietokanta auttaa eurooppalaisia työnhakijoita ja työnantajia löytämään toisensa. EURES-sivustolta saa tietoa myös EU-maiden asumis- ja työskentelyoloista sekä apua myös työnsaannin jälkeen, esimerkiksi kielikursseja ja kotoutumiskoulutusta.

Luo oma EU-ansioluettelosi

Europass-verkkotyökalujen avulla voit luoda täydellisen ansioluettelon, joka antaa selkeää tietoa pätevyyksistäsi ja osaamisestasi työnantajille kaikkialla Euroopassa kulloinkin tarvitsemallasi kielellä.

Sosiaaliturvaetuudet

Tietoa EU:n sosiaaliturvajärjestelmistä. Selvitä, minkä maan sosiaaliturvan piiriin kuulut työskennellessäsi ulkomailla ja miten työttömyysetuudet ja lapsilisät myönnetään. Etuuksien hakemiseen tarvittavat vakiomuotoiset lomakkeet.

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

Tietoa siitä, kuinka EU:n lainsäädäntö takaa oikeuden suojeluun syrjinnältä riippumatta sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai mahdollisesta vammasta.

Eläkkeellä toisessa EU-maassa

Tietoa siitä, kuinka voit hakea kansaneläkettä, jos olet työskennellyt ulkomailla yhdessä tai useammassa EU-maassa. Tietoa eläkeiästä ja eläkejärjestelmistä eri maissa sekä mahdollisista lisäeläkeoikeuksista.

Verot

Verotusta koskevat EU:n perusperiaatteet, joita sovelletaan henkilöihin, jotka oleskelevat oman kotimaansa ulkopuolella toisessa EU-maassa. Tietoa siitä, kuinka nämä periaatteet vaikuttavat tuloveron määrään, sekä mahdollisista kaksinkertaisen verotuksen riskeistä.