Skip to main content

EU:n toimielimet ja elimet

Rajaimet

EU:n toimielimet ja elimet (72)

RSS
Näytetään tulokset 1 – 20
Hajautettu virasto

Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto edistää kilpailua energiamarkkinoilla ja tehokkuuden ja toimitusvarmuuden lisääntymistä.

Verkkosivusto
Sähköposti
Puhelinnumero
+386 8 205 34 00
Osoite
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Hajautettu virasto

BERECin tukivirasto auttaa varmistamaan sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön johdonmukaisen soveltamisen EU:ssa.

Verkkosivusto
Sähköposti
Puhelinnumero
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Osoite
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Hajautettu virasto

Cedefop auttaa EU:n toimielimiä ja organisaatioita kehittämään yhteiskunnan tarpeiden mukaista ammatillista koulutusta.

Verkkosivusto
Sähköposti
Puhelinnumero
+30 2310 490 111
Osoite
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
Toimeenpanovirasto

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto hallinnoi liikenteen, energian ja televiestinnän alan EU-ohjelmia.

Verkkosivusto
Sähköposti
Puhelinnumero
+32 2 299 11 11
Osoite
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
EU:n elin

Alueiden komitea antaa EU-toimielimille lausuntoja lainsäädännöstä, jolla on kunta- ja aluetason vaikutusta EU:ssa.

Verkkosivusto
Puhelinnumero
+32 2 282 22 11
Osoite
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Hajautettu virasto

Yhteisön kasvilajikevirasto myöntää teollis- ja tekijänoikeuksia uusien kasvilajien kehittäjille EU:ssa

Verkkosivusto
Sähköposti
Puhelinnumero
+33 2 41 25 64 00
Osoite
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
Hajautettu virasto

Euroopan lentoturvallisuusvirasto edistää siviili-ilmailun yhteisiä turvallisuus- ja ympäristöstandardeja EU:ssa.

Verkkosivusto
Sähköposti
Puhelinnumero
+49 221 8999 000
Osoite
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Hajautettu virasto

Euroopan pankkiviranomaisen tehtävänä on panna täytäntöön pankkialan sääntelyä ja valvontaa koskevat yhdenmukaiset säännöt kaikissa EU-maissa.

Verkkosivusto
Sähköposti
Puhelinnumero
+33 (0)1 86 52 70 00
Osoite
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
EU:n toimielin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin varmistaa, että EU:n varat on kirjattu oikein ja että ne on kerätty ja käytetty EU:n rahoitussääntöjen mukaisesti.

Verkkosivusto
Puhelinnumero
+352 4398 1
Osoite
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
EU:n toimielin

Euroopan keskuspankki hallinnoi EU:n yhteistä rahaa euroa sekä toteuttaa EU:n talous- ja rahapolitiikkaa.

Verkkosivusto
Puhelinnumero
+49 69 13 44 0
Osoite
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
Hajautettu virasto

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus auttaa EU-maita valmistautumaan tarttuvien tautien torjuntaan.

Verkkosivusto
Sähköposti
Puhelinnumero
+46 8 586 010 00
Osoite
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Hajautettu virasto

Euroopan kemikaalivirasto panee täytäntöön EU:n kemikaalilainsäädäntöä.

Verkkosivusto
Puhelinnumero
+358 9 6861 80
Osoite
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan virasto

Euroopan puolustusvirasto tukee EU-maita (Tanskaa lukuun ottamatta) niiden pyrkimyksissä parantaa puolustusvalmiutta.

Verkkosivusto
Puhelinnumero
+32 2 504 28 00
Osoite
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
Euroopan unionin oikeushenkilö

Euroopan tietosuojaneuvosto antaa ohjeita ja suosituksia tietosuojasääntöjen soveltamisesta EU:ssa.

Verkkosivusto
Sähköposti
Osoite
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
EU:n elin

Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että EU-toimielimet ja muut elimet suojelevat kansalaisten henkilötietoja, kun ne käsittelevät dataa.

Verkkosivusto
Puhelinnumero
+32 2 283 19 00
Osoite
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Hajautettu virasto

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Verkkosivusto
Puhelinnumero
+45 33 36 71 00
Osoite
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
EU:n elin

Euroopan ulkosuhdehallinto huolehtii EU:n diplomaattisista suhteista sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Verkkosivusto
Puhelinnumero
+32 2 584 11 11
EU:n elin

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on EU:n neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja muille EU-toimielimille.

Verkkosivusto
Puhelinnumero
+32 2 546 90 11
Osoite
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium