Siirry pääsisältöön
European Investment Bank - Logo

Perustiedot

 • Tehtävä: antaa rahoitusta EU:n tavoitteita tukeville hankkeille sekä EU:ssa että sen ulkopuolella
 • Pääjohtaja: Werner Hoyer
 • Hallintoneuvosto: yksi jäsen jokaisesta EU-maasta sekä yksi Euroopan komissiosta
 • Perustettu: vuonna 1958
 • Toimipaikka: Luxemburg
 • Verkkosivusto: Euroopan investointipankki. 

Euroopan investointipankki (EIP) on EU-maiden yhteisessä omistuksessa. Sen tavoitteena on

 • edistää työllisyyttä ja kasvua EU:ssa
 • tukea ilmastonmuutoksen hillintää
 • edistää EU:n toimintapolitiikkoja EU:n ulkopuolella

Mitä EIP tekee?

EIP lainaa rahaa pääomamarkkinoilta ja lainaa sitä edelleen EU:n tavoitteita tukeviin investointeihin. Noin 90 prosenttia lainoista annetaan EU:n sisällä. EIP ei käytä EU:n talousarviovaroja.

EIP:n palveluita  ovat:

 • Lainat – noin 90 prosenttia EIP:n taloudellisesta toiminnasta on lainanantoa. EIP myöntää lainoja kaiken kokoisille asiakkaille kasvun ja työllisyyden tukemiseksi. EIP:ltä saatu tuki usein auttaa houkuttelemaan muita sijoittajia.
 • Yhdistelyt – asiakkaat voivat yhdistää EIP:ltä saatua rahoitusta muihin investointeihin.
 • Neuvonta ja tekninen apu – varainkäytöstä saatavan hyödyn maksimointi.

EIP myöntää yli 25 miljoonan euron lainoja suoraan.Pienempien lainojen kohdalla se tekee luottojärjestelyn jonkin rahoituslaitoksen kanssa, joka puolestaan lainaa varat edelleen.

Kokoonpano

Kaikki EU-maat ovat EIP:n osakkeenomistajia. EIP:n päätöksenteosta vastaavat seuraavat elimet:

 • valtuusto, johon kuuluu ministeri (yleensä valtiovarainministeri) jokaisesta EU-maasta. Valtuusto määrittää EIP:n yleisen luotonantopolitiikan.
 • hallintoneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii EIP:n pääjohtaja ja jossa on 28 EU-maiden nimeämää jäsentä ja yksi Euroopan komission nimeämä jäsen. Hallintoneuvosto hyväksyy lainananto- ja lainanottotoimet.
 • hallitus on EIP:n toimeenpaneva elin, joka vastaa EIP:n juoksevien asioiden hoitamisesta.

Tarkastuskomitea valvoo, että EIP:n toimet ovat sääntöjen mukaisia.

EIP:n yksiköt panevat päätökset toimeen.

Miten EIP toimii?

EIP tekee lainanotto- ja lainanantopäätöksensä kunkin hankkeen  ansioiden ja rahoitusmarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien perusteella. EU:n sisällä  myönnettäville lainoille EIP:llä on ensisijaisia kohteita . EU:n ulkopuolelle  myönnettävillä lainoilla EIP tukee EU:n maailmanlaajuista kehitys- ja yhteistyötoimintaa.

EIP on riippumaton elin ja tekee lainanotto- ja -antopäätökset itse. Se tekee yhteistyötä muiden EU:n toimielinten, erityisesti Euroopan komission,Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston kanssa.

EIP ja sinä

Jos toimit yrittäjänä tai työskentelet julkisella sektorilla ja sinulla on hanke, joka voisi edistää EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamista, voit mahdollisesti hakea EIP:n lainaa. Jos olet kiinnostunut lainan hakemisesta , ota yhteyttä EIP:iin infoatbei [dot] org (subject: EIB%20info) (sähköpostitse), verkkolomakkeella  tai EIP:n yhteyspisteeseen  ja toimita tarvittavat tiedot, joiden perusteella EIP voi todeta, täyttääkö hanke sen lainaehdot ja onko sillä kunnollinen liiketoimintasuunnitelma.

 

European Investment Fund - Logo

Euroopan investointirahasto (EIR)

EIP on enemmistöosakas Euroopan investointirahastossa (EIR), joka rahoittaa investointeja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset) riskipääoman ja riskirahoitusvälineiden avulla. Muina osakkaina ovat Euroopan komissio ja rahoituslaitokset eri puolilta Eurooppaa. EIR perustettiin vuonna 1994, ja se toimii aktiivisesti kaikissa EU-maissa, EU-jäsenyyttä hakeneissa maissa, Liechtensteinissa ja Norjassa.

EIR:n palveluita ovat:

- riskipääoma ja mikrorahoitus pk-yrityksille, erityisesti uusille ja innovatiivisille pk-yrityksille
- pk-yritysten lainojen takuut rahoituslaitoksille
- apu EU-maille ja liittymistä hakeneille maille riskipääomamarkkinoiden kehittämiseen.

Jos olet yrittäjä ja etsit rahoitusta, ota yhteyttä EIR:n yhteyspisteeseen omassa maassasi ja selvitä, voitko hakea EIR:n rahoitustukea.

Ks. myös

EIP:n henkilöhakemisto

EIR:n henkilöhakemisto

EIP:n julkaisut  

EIR:n uutiset ja julkaisut

Työpaikat EIP:ssä  

Työpaikat EIR:ssä

Yhteydenotot

Euroopan investointipankki (EIP)

Nimi
Euroopan investointipankki (EIP)
Verkkosivusto
https://www.eib.org/en/index.htm
Puhelinnumero
+352 43 79 1
Faksinumero
+352 43 77 04
Postiosoite
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxemburg
Sosiaalinen media