Skip to main content
European Investment Bank - Logo

Prezentare generală

 • Rol: oferă finanțare pentru proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor UE, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii
 • Președinte: Werner Hoyer
 • Consiliul de administrație: câte un administrator din fiecare stat membru, plus un reprezentant al Comisiei Europene
 • Înființare: 1958
 • Sediu: Luxemburg
 • Site: Banca Europeană de Investiții 

Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt membre ale Băncii Europene de Investiții (BEI). Scopul său este:

 • să consolideze potențialul UE în materie de locuri de muncă și creștere
 • să sprijine acțiunile menite să atenueze efectele schimbărilor climatice
 • să promoveze politicile UE în afara Uniunii.

Ce face BEI?

Banca contractează împrumuturi pe piețele de capital și acordă finanțări, în condiții avantajoase, pentru proiecte care sprijină obiectivele UE. Aproximativ 90 % din finanțări se acordă în interiorul UE. Aceste fonduri nu provin niciodată de la bugetul UE.

BEI oferă 3 tipuri principale de produse și servicii :

 • credite - aproape 90 % din angajamentul financiar. Banca acordă împrumuturi pentru a sprijini creșterea economică și crearea de locuri de muncă, iar acest sprijin contribuie, de multe ori, la atragerea altor investitori.
 • finanțare mixtă - clienții pot combina fondurile acordate de BEI cu investiții adiționale.
 • consiliere și asistență tehnică - pentru a valorifica la maxim fondurile disponibile.

Împrumuturile de peste 25 de milioane de euro sunt acordate direct de BEI. În cazul împrumuturilor cu o valoare mai mică, BEI deschide linii de credit pentru instituțiile financiare care ulterior acordă credite beneficiarilor.

Componență

Acționarii BEI sunt statele membre ale UE. Deciziile sunt luate de către următoarele organisme:

 • Consiliul guvernatorilor este alcătuit din miniștri (de obicei de finanțe) din toate statele membre. Acesta stabilește politica generală de creditare a Băncii.
 • Consiliul de administrație, prezidat de președintele BEI, este alcătuit din 28 de membri numiți de statele membre și unul desemnat de Comisia Europeană. Acesta aprobă operațiunile de contractare și acordare a împrumuturilor.
 • Comitetul de direcție, organul executiv al Băncii, gestionează activitățile de zi cu zi.

Comitetul de audit verifică dacă operațiunile BEI se derulează în mod corespunzător.

Diverse direcții ale Băncii pun în aplicare deciziile manageriale.

Cum funcționează BEI?

Banca adoptă decizii de împrumut și creditare, ținând cont de punctele forte ale fiecărui proiect  și de oportunitățile oferite de piețele financiare. În cadrul UE , creditele se acordă în funcție de anumite priorități . În afara Uniunii , BEI sprijină politicile de dezvoltare și cooperare din diverse țări ale lumii.

BEI este un organism independent și adoptă propriile decizii în materie de împrumut și creditare. Colaborează cu alte instituții ale UE, în special cu Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE.

BEI și cetățenii

În cazul în care conduceți o întreprindere sau lucrați în sectorul public și aveți un proiect care ar putea contribui la atingerea obiectivelor UE, ați putea fi eligibil pentru un împrumut de la BEI. Vă puteți depune candidatura  prin e-mail, completând formularul on-line  sau contactând unul dintre birourile  BEI. Oferiți cât mai multe informații, pentru a-i permite Băncii să stabilească dacă proiectul dumneavoastră îndeplinește criteriile de creditare și dispune de un plan managerial bine pregătit.

 

European Investment Fund - Logo

Fondul european de investiții (FEI)

BEI este acționar majoritar al Fondului European de Investiții, care acordă finanțare întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) prin instrumentede capital de risc. Ceilalți acționari sunt Comisia Europeană și diverse instituții financiare din toată Europa. Înființat în 1994, Fondul este activ în toate statele membre ale UE, în țările candidate, în Liechtenstein și Norvegia.

FEI propune următoarele produsele:

- capital de risc și microfinanțare pentru IMM-uri, în special pentru companii noi și inovatoare
- garanții pentru instituțiile financiare destinate să acopere împrumuturile acordate IMM-urilor
- ajutor pentru țările UE și țările în curs de aderare în vederea consolidării piețelor de capital de risc.

Dacă sunteți antreprenor și aveți nevoie de finanțare, contactați intermediarii FEI din țara dumneavoastră pentru a afla care sunt condițiile pentru a obține instrumente de capital și de creanță FEI.

Alte linkuri

Anuarul BEI

Anuarul FEI

Publicațiile BEI  

Actualități și publicații FEI

Posturi vacante - BEI  

Posturi vacante - FEI

Contact

Nume
Banca Europeană de Investiții (BEI)
Site
https://www.eib.org/en/index.htm
Număr de telefon
+352 43 79 1
Număr de fax
+352 43 77 04
Adresă poștală
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxemburg
Rețele sociale