Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Investment Bank - Logo

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: χρηματοδότηση σχεδίων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ
 • Πρόεδρος: Νάντια Καλβίνιο
 • Διοικητικό Συμβούλιο: απαρτίζεται από ένα μέλος ανά χώρα της ΕΕ και έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Έτος ίδρυσης: 1958
 • Τόπος: Λουξεμβούργο
 • ΙστότοποςΕυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανήκει από κοινού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της συνίστανται στα εξής:

 • τόνωση του δυναμικού της Ευρώπης σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη
 • στήριξη δράσεων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
 • προώθηση των ενωσιακών πολιτικών εκτός της ΕΕ.

Τι ακριβώς κάνει η ΕΤΕπ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δανείζεται χρήματα από τις κεφαλαιαγορές και στη συνέχεια τα διαθέτει με τη μορφή δανείων υπό ευνοϊκούς όρους σε σχέδια που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Περίπου το 90 % των δανείων χορηγούνται εντός της ΕΕ. Κανένα μέρος των χρημάτων δεν προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η ΕΤΕπ παρέχει 3 κύρια είδη προϊόντων και υπηρεσιών:

 • χορήγηση δανείων: τουλάχιστον το 90 % των συνολικών χρηματοοικονομικών δεσμεύσεών της. Η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια σε πελάτες όλων των μεγεθών με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και η στήριξη αυτή συχνά συμβάλλει στην προσέλκυση άλλων επενδυτών.
 • «συνδυαστική πόρων»: επιτρέπει στους πελάτες της να συνδυάσουν τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ με άλλες επενδυτικές πηγές.
 • παροχή συμβουλών και τεχνική υποστήριξη: για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Η ίδια η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια άνω των 25 εκατ. ευρώ. Όταν πρόκειται για μικρότερα δάνεια, ανοίγει πιστωτικές γραμμές για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία στη συνέχεια χορηγούν δάνεια σε πιστωτές.

Σύνθεση

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέτοχοι της ΕΤΕπ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα εξής όργανα:

 • το Συμβούλιο Διοικητών, το οποίο αποτελείται από υπουργούς (συνήθως τους υπουργούς Οικονομικών) όλων των κρατών μελών. Ορίζει τις γενικές κατευθύνσεις της πιστωτικής πολιτικής.
 • το Διοικητικό Συμβούλιο, με επικεφαλής των πρόεδρο της ΕΤΕπ, αποτελείται από 28 μέλη τα οποία ορίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και ένα μέλος που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποφασίζει για τον δανεισμό της ΕΤΕπ και τη χορήγηση δανείων σε τρίτους.
 • τη Διευθύνουσα Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΤΕπ, η οποία διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις.

Η Ελεγκτική Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον οι εργασίες της ΕΤΕπ διεξάγονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Τα τμήματα της ΕΤΕπ εφαρμόζουν τις διοικητικές αποφάσεις.

Πώς λειτουργεί η ΕΤΕπ

Λαμβάνει δανειοληπτικές και δανειοδοτικές αποφάσεις, με βάση τα πλεονεκτήματα κάθε σχεδίου και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι χρηματοοικονομικές αγορές. Εντός της ΕΕ, έχει συγκεκριμένες δανειοδοτικές προτεραιότητεςΕκτός της ΕΕ, στηρίζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης και συνεργασίας ανά τον κόσμο.

Ως ανεξάρτητος φορέας, η ΕΤΕπ λαμβάνει η ίδια τις αποφάσεις της για λήψη και χορήγηση δανείων. Συνεργάζεται με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Η ΕΤΕπ και εσείς

Εάν έχετε επιχείρηση ή εργάζεστε στον δημόσιο τομέα και έχετε ένα σχέδιο που θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μιας πολιτικής της ΕΕ, μπορεί να είστε επιλέξιμοι για λήψη δανείου από την ΕΤΕπ. Για να υποβάλετε αίτηση, επικοινωνήστε με την ΕΤΕπ με infoatbei [dot] org (subject: EIB%20info) (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα ή απευθυνθείτε σε κάποιο από τα γραφεία της, παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί κατά πόσον το προτεινόμενο σχέδιο πληροί τα κριτήρια δανειοδότησης και βασίζεται σε καλά μελετημένο επιχειρηματικό σχέδιο.

 

European Investment Fund - Logo

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)

Η ΕΤΕπ είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), το οποίο παρέχει χρηματοδότηση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων και μέσων χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου. Άλλοι μέτοχοι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απ’ όλη την Ευρώπη. Το Ταμείο ιδρύθηκε το 1994 και δραστηριοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες χώρες, καθώς και το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Στα προϊόντα του ΕΤΕ συγκαταλέγονται:

— επιχειρηματικά κεφάλαια και μικροχρηματοδοτήσεις για ΜΜΕ, ιδίως για νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις
— εγγυήσεις για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με στόχο την κάλυψη δανείων προς ΜΜΕ
— παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ προκειμένου να αναπτύξουν τις αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων τους.

Εάν είστε επιχειρηματίας και αναζητάτε χρηματοδότηση, επικοινωνήστε με τους ενδιάμεσους φορείς του ΕΤΕ στη χώρα σας για να μάθετε εάν είστε επιλέξιμοι για χορήγηση κεφαλαίων και χρεωστικά προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ποιος κάνει τι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ποιος κάνει τι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Ειδήσεις και εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Θέσεις εργασίας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Όνομα
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Ιστότοπος
https://www.eib.org/en/index.htm
Αριθμός τηλεφώνου
+352 43 79 1
Αριθμός φαξ
+352 43 77 04
Ταχυδρομική διεύθυνση
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης