Przejdź do treści głównej
European Investment Bank - Logo

Informacje ogólne

 • Rola: EBI zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w UE, jak i poza jej granicami.
 • Prezes: Werner Hoyer
 • Rada Dyrektorów: Składa się z jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej.
 • Rok ustanowienia: 1958
 • Siedziba: Luksemburg
 • Strona internetowa: Europejski Bank Inwestycyjny 

Właścicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) są państwa członkowskie UE. Ma on na celu:

 • zwiększać potencjał europejski w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego
 • wspierać działania w dziedzinie klimatu
 • wspierać politykę unijną poza granicami UE.

Czym zajmuje się EBI?

EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. Około 90 proc. pożyczek jest udzielanych na terytorium UE. Bank nie korzysta z pieniędzy z budżetu UE.

Główne produkty i usługi  oferowane przez EBI obejmują:

 • Udzielanie kredytów – pożyczki stanowią około 90 proc. całkowitego zobowiązania finansowego. Beneficjentami są zarówno mniejsi jak i więksi klienci. Udzielone wsparcie często przyczynia się do przyciągnięcia innych inwestorów.
 • Finansowanie łączone – umożliwia klientom połączenie finansowania uzyskanego z EBI z innymi finansami.
 • Doradztwo i pomoc techniczna – stanowi uzupełnienie mechanizmów finansowania EBI.

Kredyty wynoszące ponad 25 mln euro udzielane są bezpośrednio. W przypadku mniejszych kredytów EBI uruchamia linie kredytowe dla instytucji finansowych, które udzielają dalszych kredytów kredytobiorcom.

Skład

Udziałowcami EBI są wszystkie kraje UE. Decyzje EBI podejmują następujące organy:

 • Rada Gubernatorów składająca się z ministrów (zwykle ministrów finansów) rządów wszystkich państw członkowskich. Określa ona ogólną politykę kredytową banku.
 • Rada Dyrektorów, której przewodniczy Prezes banku, składająca się z 28 członków – 27 mianowanych przez państwa członkowskie i jednego mianowanego przez Komisję Europejską. Rada ta zatwierdza operacje udzielania i zaciągania kredytów.
 • Komitet Zarządzający, który jest organem wykonawczym banku. Zarządza on bieżącym funkcjonowaniem banku.

Komitet Kontrolny sprawdza, czy działalność EBI prowadzona jest w sposób prawidłowy.

Departamenty EBI wdrażają decyzje w zakresie zarządzania.

Jak działa EBI?

EBI podejmuje decyzje w zakresie udzielania i zaciągania kredytów na podstawie z jednej strony jakości projektów , a z drugiej możliwości oferowanych przez rynki finansowe. EBI ma szczegółowo określone priorytety dotyczące działalności kredytowej  w obrębie UE . Poza UE  EBI wspiera politykę UE w dziedzinie rozwoju i współpracy w krajach na całym świecie.

Jako niezależny organ EBI sam podejmuje decyzje w zakresie udzielania i zaciągania kredytów. Współpracuje z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE.

To warto wiedzieć

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą lub jest zatrudniony w sektorze publicznym i ma projekt, który może przyczynić się do realizacji celów polityki UE, może ubiegać się o kredyt  z EBI. W tym celu należy skontaktować się z EBI infoatbei [dot] org (subject: EIB%20info) (drogą e-mailową), za pomocą formularza online  lub osobiście w jednym z biur EBI  i dostarczyć informacje, dzięki którym bank będzie mógł ocenić biznesplan i sprawdzić, czy projekt spełnia cele kredytowania.

 

European Investment Fund - Logo

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

EBI jest większościowym udziałowcem w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym (EFI), w ramach którego finansowane są inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) przy wykorzystaniu kapitału wysokiego ryzyka i instrumentów finansowania opartych na podziale ryzyka. Innymi udziałowcami są Komisja Europejka i instytucje finansowe z krajów europejskich. Fundusz utworzono w 1994 r. Działalność funduszu obejmuje państwa członkowskie UE, kraje kandydujące, Liechtenstein i Norwegię.

EFI oferuje następujące produkty:

- kapitał wysokiego ryzyka i mikrofinansowanie dla MŚP, szczególnie dla nowych, innowacyjnych firm
- gwarancje dla instytucji finansowych na pokrycie kredytów dla MŚP
- pomoc do państw UE i krajów przygotowujących się do członkostwa w UE, aby mogły rozwijać rynki kapitału wysokiego ryzyka.

Przedsiębiorcy potrzebujący finansowania mogą skontaktować się z pośrednikami EFI w swoim kraju, od których można uzyskać więcej informacji na temat kryteriów, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o produkty finansowe EFI.

Zobacz również

Kto jest kim w EBI

Kto jest kim w EFI

Publikacje EBI  

Aktualności i publikacje EFI

Praca w EBI  

Praca w EFI

Kontakt

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
Strona internetowa
https://www.eib.org/en/index.htm
Tel.
+352 43 79 1
Faks
+352 43 77 04
Adres pocztowy
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luksemburg
Media społecznościowe