Preskoči na glavno vsebino
European Investment Bank - Logo

Pregled

 • Vloga: S posojili podpira projekte, ki omogočajo uresničitev ciljev EU znotraj in zunaj EU
 • Predsednik: Werner Hoyer
 • Svet direktorjev: Sestavljajo ga po en direktor iz vsake države EU in direktor iz Evropske komisije
 • Ustanovitev: 1958
 • Sedež: Luxembourg
 • Spletišče: Evropska investicijska banka 

Evropska investicijska banka (EIB) je v skupni lasti držav EU. Prizadeva si:

 • uresničiti evropski potencial za delovna mesta in gospodarsko rast
 • podpreti ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb
 • uveljaviti politike EU zunaj EU

Delo Evropske investicijske banke (EIB)

Banka si izposoja denar na kapitalskih trgih in ga pod ugodnimi pogoji posoja za projekte, ki podpirajo cilje EU. Približno 90 % posojil je namenjenih projektom v EU. Finančnih sredstev ne dobiva iz proračuna EU.

Evropska investicijska banka ponuja 3 vrste storitev  :

 • Posojanje: približno 90 % celotne finančne obveznosti. Banka posoja denar različnim strankam in tako podpira rast in zaposlovanje. S svojo podporo pogosto pritegne še druge vlagatelje.
 • Mešano financiranje: omogoča strankam, da finančna sredstva EIB kombinirajo z dodatnimi naložbami.
 • Svetovanje in tehnična pomoč: da se naložbe kar najbolje obrestujejo.

Banka izplača posojila v višini nad 25 milijonov evrov neposredno. Kadar gre za posojila manjše vrednosti, kreditira finančne ustanove, te pa potem posojajo denar strankam.

Sestava

Delničarji Evropske investicijske banke so vse države EU. Odločitve sprejemajo naslednji organi:

 • Svet guvernerjev : sestavljajo ga ministri (večinoma finančni) iz vseh držav EU, določa splošno posojilno politiko banke.
 • Svet direktorjev: vodi ga predsednik banke in ima 28 članov, ki jih imenujejo države članice, in enega, ki ga imenuje Evropska komisija. Ta organ odloča o najemanju in dajanju posojil.
 • Upravni odbor: izvršni organ banke, ki vodi vsakodnevno delo.

Revizijska komisija preverja, ali finančno poslovanje banke poteka pravilno.

Službe banke skrbijo za izvedbo odločitev uprave.

Način dela Evropske investicijske banke

Banka sprejema odločitve o najemanju in dajanju posojil na podlagi ocene posameznega projekta  in glede na možnosti, ki jih ponujajo finančni trgi. Za posojila znotraj EU  je določila posebna prednostna področja posojanja . S posojili zunaj EU  podpira politike EU za razvoj in sodelovanje v svetu.

Evropska investicijska banka je neodvisno telo in sama odloča o najemanju in dajanju posojil. Sodeluje z drugimi institucijami EU, zlasti z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom EU.

Evropska investicijska banka in državljani

Če imate podjetje ali ste zaposleni v javnem sektorju in ste pripravili projekt, ki prispeva k uresničevanju politik EU, boste morda upravičeni do posojila Evropske investicijske banke. Za posojilo zaprosite  z infoatbei [dot] org (subject: EIB%20info) (elektronsko pošto), s spletnim obrazcem  ali na njenih uradih  ter priložite dovolj informacij, da bo banka lahko presodila, ali projekt izpolnjuje posojilne pogoje in ima dobro pripravljen poslovni načrt.

 

European Investment Fund - Logo

Evropski investicijski sklad (EIS)

Evropska investicijska banka je večinski delničar Evropskega investicijskega sklada, ki financira mala in srednja podjetja s tveganim kapitalom in instrumenti tveganega financiranja. Preostali delničarji so Evropska komisija in evropske finančne ustanove. Evropski investicijski sklad je nastal leta 1994 in financira projekte v državah EU, morebitnih prihodnjih državah članicah, Lihtenštajnu in Norveškem.

Finančni instrumenti Evropskega investicijskega sklada so:

– tvegani kapital in mikrofinanciranje za MSP, zlasti nova in inovativna podjetja
– jamstva za finančne ustanove, ki dajejo posojila MSP
– pomoč državam EU in državam kandidatkam pri razvoju trgov tveganega kapitala

Podjetniki, ki potrebujejo finančna sredstva, se lahko pri finančnih posrednikih EIS v svoji državi pozanimajo, ali izpolnjujejo pogoje za lastniške in dolžniške instrumente.

Glej tudi

Kdo je kdo (EIB)

Kdo je kdo (EIS)

Publikacije (EIB)  

Novice in publikacije (EIS)

Zaposlitev (EIB)  

Zaposlitev (EIS)

Kontakt

Evropska investicijska banka (EIB)

Ime
Evropska investicijska banka (EIB)
Spletna stran
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefonska številka
+352 43 79 1
Številko telefaksa
+352 43 77 04
Poštni naslov
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luksemburg
Družbeni mediji