Skip to main content

Institucije, pravo, proračun

Institucije in organi

Več o organizacijah, ki sodelujejo pri odločanju EU, in njihovih funkcijah.

Vodstvo

Vloge političnih voditeljev in voditeljic EU, način njihove izvolitve in imenovanja, predsedovanje Svetu EU, volitve v EU.

Postopek odločanja

Kako EU pripravlja zakone, opredeljuje področja politik, se pogaja o proračunu EU in določa politične prednostne naloge.

Pravo

Vrste zakonodajnih aktov, uredb in direktiv EU, način uporabe prava EU po vsej Uniji, iskanje zakonodaje in sodne prakse EU.

Proračun

Način financiranja in porabe proračuna EU, upravljanje sredstev EU, področja odhodkov, pregled dejstev o proračunu EU

Evro

Zgodovina evra, države z evrom, kako Evropska centralna banka upravlja evro, skupna fiskalna pravila, evro zunaj EU.