Skip to main content

Lahko berljivo – Evropska unija

Lahko berljiva različica

Lahko berljiva besedila
vsebujejo informacije, ki jih vsakdo
lahko z lahkoto bere in razume.

Easy to read - Symbol

 

© Evropski logotip za lahko berljivo: Združenje Inclusion Europe Več informacij je na voljo na spletni strani https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/.

Evropska unija

Evropska unija je skupina 27 držav v Evropi.
Te države so se združile,
da bi njihovi prebivalci živeli bolje, lažje in varneje.
Dogovorile so se, da bodo sodelovale in si pomagale.

Zemljevid vseh držav Evropske unije

 

Začetek Evropske unije

Na začetku je bilo samo šest držav:

 • Belgija
 • Francija
 • Italija
 • Luksemburg
 • Nemčija
 • Nizozemska

Kmalu so se pridružile še druge države v Evropi
in nastala je Evropska unija.

Junija 2016 se je Združeno kraljestvo odločilo,
da izstopi iz Evropske unije.
Od 31. januarja 2020 Združeno kraljestvo
ni več del Evropske unije.

Cilji in vrednote Evropske unije

Vse države, ki so del Evropske unije,
si skupaj prizadevajo, da:

Države Evropske unije
imajo pomembne skupne vrednote.
Prizadevajo si na primer, da imajo vsi ljudje enake
pravice in se njihove pravice spoštujejo.

Mir v Evropi

Prosto gibanje in potovanje

Evropska unija ljudem omogoča,
da neovirano potujejo ali se selijo iz ene države v drugo.
Živijo, študirajo in delajo lahko
v vsaki državi Evropske unije.
Prebivalec Francije se na primer lahko
preseli v Italijo in tam poišče delo,
študent iz Belgije lahko odide na študij v Grčijo.

Happy travelers

Iz ene države v drugo lahko prodajamo
tudi izdelke in storitve in nakazujemo denar.

Evropska unija v svetu

Evropska unija ima pomembno vlogo v svetu.
Na primer:

 • Prodaja izdelke in storitve v druge države.
  Kupuje izdelke iz drugih držav.
  Tako pomaga, da svetovno gospodarstvo dobro deluje.
 • Pomaga milijonom ljudi,
  ki živijo v revnejših državah sveta.
 • Prizadeva si, da bi bil svet varen
  in pravičen za vse in bi vsi spoštovali zakone.

Članice Evropske unije

Države, ki želijo postati članice Evropske unije, morajo najprej

Nekatere države si prizadevajo postati del Evropske unije.
Te države so:

 • Albanija
 • Bosna in Hercegovina 
 • Črna gora
 • Moldavija
 • Severna Makedonija
 • Srbija
 • Turčija
 • Ukrajina

Te države morajo najprej poskrbeti,
da bodo pri njih veljali
vsi zakoni in vrednote Evropske unije,
potem lahko postanejo članice Evropske unije.

Schengensko območje

Evropska unija je ustvarila schengensko območje.

To je območje brez meja, kjer lahko ljudje
svobodno in brez težav potujejo iz države v državo.
Ko gredo iz ene države v drugo,
jih nihče ne kontrolira in pregleduje.

V schengenskem območju lahko ljudje
laže odpotujejo drugam na delo ali dopust.

Schengensko območje je nastalo leta 1985.
Danes je v schengensko območje vključenih 23 od 27 držav Evropske unije.

Te države so:

 • Avstrija
 • Belgija
 • Hrvaška
 • Češka
 • Danska
 • Estonija
 • Finska
 • Francija
 • Nemčija
 • Grčija
 • Madžarska
 • Italija
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Malta
 • Nizozemska
 • Poljska
 • Portugalska
 • Slovaška
 • Slovenija
 • Španija
 • Švedska

Del schengenskega območja so tudi
4 države, ki niso članice Evropske unije:

 • Islandija
 • Lihtenštajn
 • Norveška
 • Švica

To pomeni, da ljudje neovirano
potujejo iz ene od teh držav v drugo.
Zlahka lahko odidejo v eno od teh držav
na dopust ali na delo.

Happy travelers

 

Jeziki Evropske unije

V vsaki državi Evropske unije
govorijo svoj jezik.
Evropska unija varuje pravico ljudi,
da govorijo v svojem jeziku.

The word 'hello' in different languages

Evropska unija zato vse pomembne
informacije in dokumente pripravlja
v vseh jezikih svojih držav:

 • bolgarščina
 • hrvaščina
 • češčina
 • danščina
 • nizozemščina
 • angleščina
 • estonščina
 • finščina
 • francoščina
 • nemščina
 • grščina
 • madžarščina
 • irščina
 • italijanščina
 • latvijščina
 • litovščina
 • malteščina
 • poljščina
 • portugalščina
 • romunščina
 • slovaščina
 • slovenščina
 • španščina
 • švedščina

Vsi ljudje v Evropski uniji tako preberejo
vse pomembne informacije v svojem jeziku
in jih razumejo.

Denar Evropske unije

Večina držav v Evropski uniji uporablja isti denar,

Danes evro uporablja 20 od 27 držav Evropske unije.

Te države so:

 • Avstrija
 • Belgija
 • Hrvaška
 • Ciper
 • Estonija
 • Finska
 • Francija
 • Nemčija
 • Grčija
 • Irska
 • Italija
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Malta
 • Nizozemska
 • Portugalska
 • Slovaška
 • Slovenija
 • Španija

Evropska zastava

To je zastava Evropske unije:

The flag of the European Union

Zastava Evropske unije je modra,
na njej je krog zlatih zvezd.
Je simbol tega, da so države Evropske unije
združene in držijo skupaj.

Evropska himna

Vsaka država ima svojo pesem,
ki odraža njene vrednote in kulturo.
Takšno pesem imenujemo himna.

Tudi Evropska unija ima svojo himno.
V Evropski uniji so se leta 1985
tisti, ki v Evropski uniji sprejemajo odločitve,
odločili, da za himno Evropske unije
izberejo glasbo velikega skladatelja.

Ta skladatelj je Ludwig van Beethoven.

Združena v raznolikosti

Ko rečemo, da smo „združeni v raznolikosti“,
povemo, kakšne so vrednote Evropske unije.

Združeni v različnosti namreč pomeni:

Kako deluje Evropska unija

Evropska unija ima 3 glavne ustanove:

Te tri ustanove so zelo pomembne in si
si skupaj prizadevajo za boljše življenje v Evropi:

 • Evropska komisija pripravlja zakone,
 • Evropski parlament
  in Svet Evropske unije
  pregledata te zakone in odločita,
  ali bodo ti zakoni veljali v Evropi.
 • Če odločita, da Evropa zakon potrebuje,
  potem morajo vse države Evropske unije
  poskrbeti, da bo ta zakon tudi veljal.

Drugi pomembni organi Evropske unije so še:

 • Sodišče Evropske unije,
  ki skrbi, da se vsi zakoni v Evropski uniji
  pravilno uporabljajo.
 • Računsko sodišče,
  ki nadzoruje, ali Evropska unija pravilno
  uporablja svoj denar.

Evropska unija ima še druge organizacije,
ki opravljajo pomembno delo.
Te organizacije na primer:

Več informacij