Ugrás a fő tartalomra

Az Európai Unióról – könnyen érthetően

Könnyen olvasható változat

A könnyen érthető szövegek célja,
hogy az információk mindenki számára
könnyen olvashatók és érthetők legyenek.

Easy to read - Symbol

 

© A könnyen érthető tartalmak európai logója: Inclusion Europe. További információk: https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/

Az Európai Unió

Az Európai Unió 27 európai ország csoportja.
Ezek az országok azért társultak egymással, hogy
az emberek jobban, könnyebben és nagyobb biztonságban élhessenek.
Ezek az országok megegyeztek, hogy együttműködnek egymással és segítik egymást.

Az Európai Unió országait ábrázoló térkép

 

Hogyan jött létre az Európai Unió?

A kezdetekkor csak 6 európai ország működött együtt:

 • Belgium
 • Franciaország
 • Hollandia
 • Luxemburg
 • Németország
 • Olaszország

Hamarosan más európai országok is csatlakoztak hozzájuk,
és létrejött az Európai Unió.

Az Egyesült Királyság 2016 júniusában úgy döntött, hogy
nem szeretne tovább az Európai Unióhoz tartozni, és kilép az EU-ból.
Az Egyesült Királyság így 2020. január 31. óta
már nem tagja az Európai Uniónak.

Az Európai Unió céljai és értékei

Az Európai Unió országai együttműködnek
azért, hogy:

Az Európai Unió országai
több fontos értéken is osztoznak.
Mindegyiküknek nagyon fontos például az esélyegyenlőség
és a jogok védelme.

Béke Európában

Szabad mozgás

Az Európai Unió megkönnyítette az embereknek, hogy
szabadon utazzanak egyik országból a másikba.
Mindenki abban az európai uniós országban élhet, tanulhat vagy dolgozhat,
amelyikben szeretne.
Például egy francia állampolgár dönthet úgy, hogy
Olaszországba költözik és ott kezd el dolgozni.
Ugyanígy belga diákok is tanulhatnak például görögországi egyetemeken.

Happy travelers

A pénz, az áruk és a szolgáltatások is szabadon mozoghatnak
egyik európai uniós országból a másikba.

Az Európai Unió a világban

Az Európai Unió több szempontból is fontos szerepet tölt be a nagyvilágban.
Például:

 • Árukat és szolgáltatásokat ad el más országoknak.
  Más országoktól árukat vásárol.
  Ez lendületben tartja a világgazdaságot.
 • Emberek millióinak segít
  az Európai Unión kívüli, szegényebb országokban.
 • Segít abban, hogy a világ biztonságosabb hely legyen,
  ahol az emberek tisztességesen bánnak egymással, és betartják a törvényeket.

Csatlakozás az Európai Unióhoz

Ha egy ország az Európai Unió tagjává szeretne válni, akkor:

Vannak olyan országok, amelyek jelenleg azon dolgoznak, hogy az Európai Unióhoz csatlakozhassanak.
Ezek az országok a következők:

 • Albánia
 • Bosznia-Hercegovina
 • Észak-Macedónia
 • Moldova
 • Montenegró
 • Szerbia
 • Törökország
 • Ukrajna

Ahhoz, hogy ezek az országok az Európai Unió tagjai legyenek,

el kell érniük, hogy az Európai Unió jogszabályai és értékei
náluk is érvényesek legyenek.

A schengeni térség

Az Európai Unió létrehozta a „schengeni térséget”.

A schengeni térségben nincsenek országhatárok.
Itt az emberek szabadon és könnyen utazhatnak egyik országból a másikba.
Senki sem ellenőrzi őket,
amikor egyik országból átlépnek a másikba.

A schengeni térségnek köszönhetően az emberek könnyebben
utazhatnak munka vagy turizmus céljából.

A schengeni térség 1985-ben jött létre.
Ma már az Európai Unió 27 országából 23 ország
tagja a schengeni térségnek.

Ezek az országok a következők:

 • Ausztria
 • Belgium
 • Horvátország
 • Csehország
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Görögország
 • Hollandia
 • Lengyelország
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Magyarország
 • Málta
 • Németország
 • Olaszország
 • Portugália
 • Spanyolország
 • Svédország
 • Szlovákia
 • Szlovénia

A schengeni térségnek 4 olyan ország is tagja, amely nem uniós ország. Ezek a következők:

 • Izland
 • Liechtenstein
 • Norvégia
 • Svájc

Ez azt jelenti, hogy az emberek szabadon és könnyen utazhatnak ezek között az országok között.

Ez nagy könnyebbség azok számára, akik turizmus vagy munka céljából el szeretnének látogatni valamelyik országba.

Happy travelers

 

Az Európai Unióban használt nyelvek

Az Európai Unió országaiban
más és más nyelven beszélnek az emberek.
Az Európai Unió védi az emberek azon jogát, hogy
saját nyelvükön kommunikálhassanak.

The word 'hello' in different languages

Az Európai Unió ezért
az összes fontos információt és dokumentumot
mindazokon a nyelveken közreadja, amelyeket az uniós országokban beszélnek. Ezek a nyelvek a következők:

 • angol
 • bolgár
 • cseh
 • dán
 • észt
 • finn
 • francia
 • görög
 • holland
 • horvát
 • ír
 • lengyel
 • lett
 • litván
 • magyar
 • máltai
 • német
 • olasz
 • portugál
 • román
 • spanyol
 • svéd
 • szlovák
 • szlovén

Az Európai Unió lakossága ennek köszönhetően
saját nyelvén kap meg minden fontos információt, amelyet így
megérthet.

Az Európai Unió pénzneme

Az Európai Unió legtöbb országa ugyanazt a pénzt használja.

Ma az Európai Unió 27 országából 20 használja az eurót.

Ezek az országok a következők:

 • Ausztria
 • Belgium
 • Horvátország
 • Ciprus
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Görögország
 • Hollandia
 • Írország
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Málta
 • Németország
 • Olaszország
 • Portugália
 • Spanyolország
 • Szlovákia
 • Szlovénia

Az európai zászló

Ez az Európai Unió zászlója:

The flag of the European Union

Az Európai Unió zászlója kék alapon
aranysárga csillagokat ábrázol, amelyek kör alakban helyezkednek el.
A zászló azt jelképezi, hogy az Európai Unió országai
egyesültek egymással és kiállnak egymásért.

Az európai himnusz

Minden ország választott magának egy zeneművet,
amely képviseli nemzeti értékeit és kultúráját.
Az ilyen zeneművek neve: „himnusz”.

Az Európai Uniónak is megvan a maga himnusza.
Az Európai Unió vezetői 1985-ben

úgy döntöttek, hogy egy jelentős zeneszerző műve
lesz az Európai Unió himnusza.

A zeneszerző neve: Ludwig van Beethoven.

Egyesülve a sokféleségben

Egyesülve a sokféleségben” – ez az Európai Unió jelmondata, ami
jelképezi az EU értékeit.

A mondat azt jelenti, hogy:

Hogyan működik az Európai Unió?

Az Európai Uniónak 3 fő szerve van:

Ez a 3 szerv nagyon fontos az Európai Unió működéséhez.
Európa érdekében szorosan együttműködnek:

 • Az Európai Bizottság javasolja a jogszabályokat.
 • Az Európai Parlament
  és az Európai Unió Tanácsa
  pedig megvitatja a javaslatokat, majd dönt arról, hogy bevezesse-e a javasolt jogszabályt.
 • Ha úgy dönt, hogy bevezet egy adott jogszabályt,
  akkor az Európai Unió minden országának
  be kell azt vezetnie.

Az Európai Uniónak más fontos szervei is vannak:

 • az Európai Unió Bírósága,
  amely arról gondoskodik, hogy a jogszabályokat helyesen értelmezzék
  az Európai Unió minden országában,
 • Számvevőszék,
  amely ellenőrzi, hogy az Európai Unió
  megfelelően gazdálkodik-e a pénzével.

További európai uniós szervek is végeznek
fontos tevékenységeket.
Vannak például, amelyek:

További információk