Skip to main content

Könnyen érthető - Az Európai Unió

Könnyen érthető változat

A könnyen érthető szövegek célja,
hogy az információk mindenki számára
könnyen olvashatók és érthetők legyenek.

Easy to read - Symbol

 

© Az európai könnyen érthető kommunikáció logója: Inclusion Europe. További információk: https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/

Az Európai Unió

Az Európai Uniót európai ország alkotja.
Ezek az országok azért szövetkeztek,
hogy az emberek jobban, könnyebben és nagyobb biztonságban élhessenek.
Ezek az országok megegyeztek, hogy együttműködnek egymás20sal és
segítik egymást.

Az Európai Unió országait ábrázoló térkép

 

Először csak 6 európai ország működött együtt:

 • Belgium
 • Franciaország
 • Hollandia
 • Luxemburg
 • Németország
 • Olaszország

Hamarosan más európai országok is csatlakoztak hozzájuk
és létrejött az Európai Unió.

Az Egyesült Királyság 2016 júniusában úgy döntött,
hogy nem szeretne az Európai Unióhoz tartozni.
Az Egyesült Királyság így 2020. január 31-től
már nem tagja az Európai Uniónak.

Az Európai Unió céljai és értékei

Az Európai Unió tagországai együttműködnek
azért, hogy:

Az Európai Unió országai
néhány fontos értéket közösnek vallanak.
Például mindegyiküknek nagyon fontos az esélyegyenlőség
és a jogok védelme.

Béke Európában

Szabad mozgás

Az Európai Unió megkönnyítette az embereknek,
hogy szabadon utazzanak egyik országból a másikba.
Mindenki abban az európai uniós országban élhet, tanulhat vagy
dolgozhat, amelyikben szeretne.
Például egy francia állampolgár dönthet úgy,
hogy Olaszországba költözik,
és ott kezd el dolgozni.
Ugyanígy egy belga diák is tanulhat egy görögországi egyetemen

Happy travelers

A pénz, az áruk és a szolgáltatások is szabadon mozoghatnak
egyik európai uniós országból a másikba.

Az Európai Unió a világban

Az Európai Unió több szempontból is fontos szerepet tölt be a
nagyvilágban.
Például:

 • Árukat és szolgáltatásokat ad el más országoknak.
  Más országoktól árukat vásárol.
  Ez lendületben tartja a gazdaságot.
 • Emberek millióinak segít
  az Európai Unión kívüli, szegényebb országokban.
 • Segít abban, hogy a világ biztonságosabb hely legyen,
  ahol az emberek tisztességesen bánnak egymással, és betartják a
  törvényeket.

Csatlakozás az Európai Unióhoz

Ha egy ország az Európai Unió tagja szeretne lenni, akkor:

Vannak olyan országok, amelyek jelenleg azon dolgoznak, hogy az
Európai Unióhoz csatlakozhassanak.
Ezek az országok a következők:

 • Albánia
 • Észak-Macedónia
 • Montenegró
 • Szerbia
 • Törökország

Ahhoz, hogy ezek az országok az Európai Unió tagjai legyenek,
el kell érniük
hogy az Európai Unió jogszabályai és értékei
náluk is érvényesek legyenek.

A schengeni térség

Az Európai Unió létrehozta a „schengeni térséget”.

A schengeni térségben nincsenek országhatárok.
Itt az emberek szabadon és könnyen utazhatnak egyik országból a másikba.
Senki sem ellenőrzi őket,
amikor egyik országból a másikba lépnek át.

A schengeni térségnek köszönhetően az emberek könnyebben
utazhatnak munka vagy turizmus céljából.

A schengeni térség 1985-ben jött létre.
Ma már az Európai Unió tagállamából 22 ország
a schengeni térség tagja.

Ezek az országok a következők:

 • Ausztria
 • Belgium
 • Csehország
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Görögország
 • Hollandia
 • Lengyelország
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Magyarország
 • Málta
 • Németország
 • Olaszország
 • Portugália
 • Spanyolország
 • Svédország
 • Szlovákia
 • Szlovénia

A schengeni térségnek 4 olyan ország is tagja,
amely nem tagja nem uniós ország is tagjaaz Európai Uniónak. Ezek:

 • Izland
 • Liechtenstein
 • Norvégia
 • Svájc

Ez azt jelenti, hogy az emberek szabadon és könnyen utazhatnak ezek
között az országok között.
A schengeni térség megkönnyíti azoknak az embereknek a dolgát, akik
turizmus vagy munka céljából el szeretnének látogatni valamelyik
országba.

Happy travelers

 

Az Európai Unióban használt nyelvek

Az Európai Unió országaiban
más és más nyelven beszélnek az emberek.
Az Európai Unió védi az emberek azon jogát,
hogy saját nyelvükön kommunikálhassanak.

The word 'hello' in different languages

Az Európai Unió ezért
minden fontos információt és dokumentumot
elkészít az összes olyan nyelven,
amelyet az egyes tagállamok lakossága beszél.
Ezek a nyelvek:

 • angol
 • bolgár
 • cseh
 • dán
 • észt
 • finn
 • francia
 • görög
 • holland
 • horvát
 • ír
 • lengyel
 • lett
 • litván
 • magyar
 • máltai
 • német
 • olasz
 • portugál
 • román
 • spanyol
 • svéd
 • szlovák
 • szlovén

Az Európai Unió lakossága ennek köszönhetően
saját nyelvén kap meg minden fontos információt,
így megérti azt.

Az Európai Unió pénzneme

Az Európai Unió legtöbb tagországa ugyanazt a pénzt használja

Ma az Európai Unió 27 országából 19 használja az eurót.

Ezen országok a következők:

 • Ausztria
 • Belgium
 • Ciprus
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Németország
 • Görögország
 • Írország
 • Olaszország
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Málta
 • Hollandia
 • Portugália
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Spanyolország

Az európai zászló

Ez az Európai Unió zászlója:

The flag of the European Union

Az Európai Unió zászlója kék alapon
aranysárga csillagokat ábrázol, amelyek kör alakban helyezkednek el.
A zászló azt jelképezi, hogy az Európai Unió országai egyesültek
és kiállnak egymásért.

Az európai himnusz

Minden ország választott magának egy zeneművet,
amely képviseli értékeit és kultúráját.
Az ilyen zeneművek neve: „himnusz”.

Az Európai Uniónak is megvan a maga himnusza.
Az Európai Unió vezetői 1985-ben úgy döntöttek,
hogy egy híres zeneszerző műve
lesz az Európai Unió himnusza.

A zeneszerző neve: Ludwig van Beethoven.

Egyesülve a sokféleségben

Az Európai Unió jelmondata: „egyesülve a sokféleségben
amivel jelképezi az értékeit.

A mondat azt jelenti, hogy:

Hogyan működik az Európai Unió?

Az Európai Uniónak 3 fő szerve van:

Ez a 3 szerv nagyon fontos az Európai Unió működéséhez.
Európa érdekében szorosan együttműködnek:

 • Az Európai Bizottság javasolja a jogszabályokat.
 • Az Európai Parlament
  és az Európai Unió Tanácsa
  pedig megvitatja a javaslatokat, majd dönt arról, hogy bevezesse-e a
  javasolt jogszabályt.
 • Ha úgy dönt, hogy bevezet egy adott jogszabályt,
  akkor az Európai Unió minden országának
  be kell azt vezetnie.

Az Európai Uniónak más fontos szervei is vannak:

 • Az Európai Unió Bírósága
  amelynek feladata, hogy a jogszabályokat helyesen használják
  az Európai Unió minden országában.
 • a Számvevőszék
  amely ellenőrzi, hogy az Európai Unió
  megfelelően gazdálkodik-e a pénzével.

További európai uniós szervek is végeznek
fontos tevékenységeket.
Más és más szervek gondoskodnak például arról, hogy:

További információk