Skip to main content

Snadno srozumitelná - Evropská unie

Snadno srozumitelná verze

Následující text je napsán tak,
aby byly uvedené informace
srozumitelné všem.

Easy to read - Symbol

 

© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. Další informace na https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/

Evropská unie

Evropská unie je skupina 27 zemí v Evropě.
Tyto země se daly dohromady, aby
lidé měli lepší, lehčí a bezpečnější život.
Dohodly se, že budou spolupracovat a že si budou pomáhat.

Mapa se všemi zeměmi Evrops2016ké unie

 

Nejdřív začalo spolupracovat jen 6 zemí v Evropě:

 • Belgie
 • Francie
 • Itálie
 • Lucembursko
 • Německo
 • Nizozemsko

Brzo se k nim začaly přidávat další a další země
a vznikla Evropská unie.

V červnu 2016 se Spojené království rozhodlo
z Evropské unie vystoupit.
Od 31. ledna 2020 už proto Spojené království
není členem Evropské unie.

Cíle a hodnoty Evropské unie

Všechny země, které patří do Evropské unie
spolupracují na tom:

Pro země Evropské unie
jsou důležité stejné věci.
Například chtějí, aby bylo jasné, že všichni lidé jsou si rovni
a že se respektují jejich práva.

Mír v Evropě

Volný pohyb

Protože máme Evropskou unii, je pro lidi lehčí
volně cestovat do jiných zemí.
Mohou bydlet, studovat nebo pracovat
v té zemi Evropské unie, ve které chtějí.
Někdo z Francie se třeba může rozhodnout,
že se přestěhuje do Itálie a bude tam pracovat.
Nebo student z Belgie může jít studovat na univerzitu v Řecku.

Happy travelers

Věci, služby a peníze se mohou volně pohybovat
mezi všemi zeměmi Evropské unie.

Evropská unie ve světě

Evropská unie hraje ve světě důležitou úlohu.
Například:

 • Prodává ostatním zemím mnoho věcí a služeb.
  Také z ostatních zemí mnoho věcí kupuje.
  Proto může světová ekonomika dobře fungovat.
 • Pomáhá milionům lidí,
  kteří žijí v chudších zemích mimo Evropskou unii.
 • Snaží se, aby lidé na celém světě žili v bezpečí,
  aby se s lidmi zacházelo spravedlivě a aby se dodržovaly zákony.

Jak je možné se stát členem Evropské unie

Pokud se nějaká země chce stát členem Evropské unie,
musí:

Do Evropské unie se nyní snaží vstoupit další země.
Jsou to:

 • Albánie
 • Severní Makedonie
 • Černá Hora
 • Srbsko
 • Turecko

Pokud se tyto země chtějí stát členy Evropské unie,
musejí pracovat na tom, aby se v nich
dodržovaly zákony a hodnoty
Evropské unie.

Schengenský prostor

Evropská unie vytvořila „schengenský prostor“.

V schengenském prostoru nejsou hranice.
V tomto prostoru mohou lidé volně a snadno cestovat z jedné země do druhé.
Když se dostávají na území jiné země,
neprocházejí žádnými kontrolami.

Protože máme schengenský prostor, mohou lidé snáze
jezdit do jiné země do práce nebo na dovolenou.

Schengenský prostor začal fungovat v roce 1985.
TDnes patří do schengenského prostoru
22 z 27 zemí Evropské unie.

Jsou to:

 • Belgie
 • Česko
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Itálie
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko

V schengenském prostoru jsou také 4 země,
které nejsou členy Evropské unie:

 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Norsko
 • Švýcarsko

To znamená, že lidé mohou volně a bez problémů
cestovat z jedné země do druhé.
Mohou tedy snáze do kterékoliv z těchto zemí
jet na dovolenou nebo tam jezdit do práce.

Jazyky Evropské unie

V každé zemi Evropské unie
mluví lidé svým jazykem.
Evropská unie chrání právo lidí na to,
aby mohli komunikovat ve svém jazyce.

The word 'hello' in different languages

Právě proto Evropská unie
vydává všechny důležité informace a dokumenty
ve všech jazycích, kterými mluví lidé v jednotlivých zemích:

 • anglicky
 • bulharsky
 • česky
 • dánsky
 • estonsky
 • finsky
 • francouzsky
 • chorvatsky
 • irsky
 • italsky
 • litevsky
 • lotyšsky
 • maďarsky
 • maltsky
 • německy
 • nizozemsky
 • polsky
 • portugalsky
 • rumunsky
 • řecky
 • slovensky
 • slovinsky
 • španělsky
 • švédsky

Tak dostanou všichni lidé v Evropské unii
důležité informace ve svém jazyce
a rozumějí jim.

Peníze Evropské unie

Většina zemí, které patří do Evropské unie, používá stejné peníze.

V současné době používá euro 19 z 27 zemí Evropské unie. Jsou to:

 • Belgie
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Irsko
 • Itálie
 • Kypr
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Malta
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko

Evropská vlajka

Toto je vlajka Evropské unie:

The flag of the European Union

Vlajka Evropské unie je modrá.
Uprostřed vlajky je kruh zlatých hvězdiček.
Vyjadřuje, že země Evropské unie
jsou jednotné a stojí při sobě.

Evropská hymna

Každá země má melodii,
která vyjadřuje její hodnoty a kulturu.
Této melodii se říká „hymna“,

Evropská unie má také svou hymnu.
V roce 1985 vybrali lidé, kteří
v Evropské unii rozhodují,
melodii velmi důležitého skladatele
a ta se stala hymnou Evropské unie.

Tento skladatel se jmenuje Ludwig van Beethoven.

Jednotná v rozmanitosti

Evropská unie používá heslo „jednotná v rozmanitosti“, které
upozorňuje na její hodnoty.

Být jednotní v rozmanitosti znamená, že:

Jak funguje Evropská unie

Evropská unie má 3 hlavní instituce:

Tyto 3 instituce jsou pro Evropskou unii velmi důležité.
Společně pracují na tom, aby byl život v Evropě lepší:

 • Evropská komise navrhuje zákony.
 • Evropský parlament
  a Rada Evropské unie
  o těchto návrzích diskutují a rozhodují, zda tyto zákony
  přijmou pro celou Evropu.
 • Pokud se rozhodnou, že je přijmou,
  musí všechny země Evropské unie
  zařídit, aby v nich tyto zákony platily.

Další důležité instituce Evropské unie jsou:

 • Soudní dvůr Evropské unie
  dává pozor na to, aby se všechny zákony
  Evropské unie dodržovaly.
 • Účetní dvůr
  kontroluje, zda se peníze Evropské unie
  utrácejí za správné věci.

Evropská unie má ještě další instituce,
které vykonávají důležitou práci.
Například existují instituce, které:

Další informace