Přejít na hlavní obsah

Srozumitelné informace o Evropské unii

Verze pro snadné čtení

Následující text je napsán tak,
aby byly uvedené informace
srozumitelné všem.

Easy to read - Symbol

 

© Evropské logo pro snadno čitelný a srozumitelný text: organizace Inclusion Europe. Další informace najdete na adrese https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/

Evropská unie

Evropská unie je skupina 27 zemí v Evropě.
Tyto země se daly dohromady, aby
lidé měli lepší, lehčí a bezpečnější život.
Dohodly se, že budou spolupracovat a že si budou pomáhat.

Mapa se všemi zeměmi Evrops2016ké unie

 

Jak Evropská unie začala

Nejdřív začalo spolupracovat jen 6 zemí v Evropě:

 • Belgie
 • Francie
 • Itálie
 • Lucembursko
 • Německo
 • Nizozemsko

Brzo se k nim začaly přidávat další a další země
a vznikla Evropská unie.

V červnu 2016 se Spojené království rozhodlo
z Evropské unie vystoupit.
Od 31. ledna 2020 už proto Spojené království
není členem Evropské unie.

Cíle a hodnoty Evropské unie

Všechny země, které patří do Evropské unie
spolupracují na tom:

Pro země Evropské unie
jsou důležité stejné věci.
Například chtějí, aby bylo jasné, že všichni lidé jsou si rovni
a že se dodržují jejich práva.

Mír v Evropě

Volný pohyb

Protože máme Evropskou unii, je pro lidi lehčí
jezdit do jiných zemí.
Bydlet, studovat nebo pracovat
můžou v té zemi Evropské unie, ve které chtějí.
Někdo z Francie si třeba může vybrat,
že se přestěhuje do Itálie, a pracovat tam.
Nebo student z Belgie může jít studovat na univerzitu v Řecku.

Happy travelers

Věci, služby a peníze se mohou volně pohybovat
mezi všemi zeměmi Evropské unie.

Evropská unie ve světě

Evropská unie hraje ve světě důležitou úlohu.
Například:

 • Prodává ostatním zemím mnoho věcí a služeb.
  Také z ostatních zemí mnoho věcí kupuje.
  Proto může ekonomika dobře fungovat.
 • Pomáhá milionům lidí,
  kteří žijí v chudších zemích mimo Evropskou unii.
 • Snaží se, aby lidé na celém světě žili v bezpečí,
  aby se s lidmi zacházelo spravedlivě a aby se dodržovaly zákony.

Jak je možné se stát členem Evropské unie

Pokud se tyto země chtějí stát členem Evropské unie,
musí:

Do Evropské unie se nyní snaží vstoupit další země.
Jsou to:

 • Albánie
 • Bosna a Hercegovina
 • Černá Hora
 • Moldavsko
 • Severní Makedonie
 • Srbsko
 • Turecko
 • Ukrajina

Pokud se tyto země chtějí stát členem Evropské unie,
musejí se v nich
dodržovat zákony a hodnoty
Evropské unie.

Schengenský prostor

Evropská unie vytvořila tzv. schengenský prostor.

V schengenském prostoru nejsou hranice.
V tomto prostoru mohou lidé volně a snadně cestovat z jedné země do druhé.
Když se dostávají na území do jiné země,
neprocházejí žádnými kontrolami.

Protože máme schengenský prostor, mohou lidé snáze
jezdit do jiné země do práce nebo cestovat.

Schengenský prostor začal fungovat v roce 1985.
Dnes patří do schengenského prostoru
23 z 27 zemí Evropské unie.

Jsou to:

 • Rakousko
 • Belgie
 • Chorvatsko
 • Česko
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Řecko
 • Maďarsko
 • Itálie
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Malta
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko

V schengenském prostoru jsou také 4 země,
které nejsou členem Evropské unie:

 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Norsko
 • Švýcarsko

To znamená, že lidé mohou volně a bez problémů
cestovat z jedné země do druhé.
Mohou tedy snáze do kterékoliv z těchto zemí
jet na dovolenou nebo tam jezdit do práce.

Happy travelers

 

Jazyky Evropské unie

V každé zemi Evropské unie
mluví lidé svým jazykem.
Evropská unie chrání právo lidí na to,
aby mohli komunikovat ve svém jazyce.

The word 'hello' in different languages

Právě proto Evropská unie
vydává všechny důležité informace a dokumenty
ve všech jazycích, kterými mluví lidé ve svých zemích:

 • bulharsky
 • chorvatsky
 • česky
 • dánsky
 • nizozemsky
 • anglicky
 • estonsky
 • finsky
 • francouzsky
 • německy
 • řecky
 • maďarsky
 • irsky
 • italsky
 • lotyšsky
 • litevsky
 • maltsky
 • polsky
 • portugalsky
 • rumunsky
 • slovensky
 • slovinsky
 • španělsky
 • švédsky

Tak dostanou všichni lidé v Evropské unii
důležité informace ve svém jazyce
a rozumějí jim.

Peníze Evropské unie

Většina zemí, které patří do Evropské unie, používají stejné peníze.

V současné době používá euro 20 z 27 zemí Evropské unie.

Jsou to:

 • Rakousko
 • Belgie
 • Chorvatsko
 • Kypr
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Řecko
 • Irsko
 • Itálie
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Malta
 • Nizozemsko
 • Portugalsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko

Evropská vlajka

Toto je vlajka Evropské unie:

The flag of the European Union

Vlajka Evropské unie je modrá.
Uprostřed vlajky je kruh zlatých hvězdiček.
Vyjadřuje, že země Evropské unie
jsou jednotné a stojí při sobě.

Evropská hymna

Každá země má melodii,
která vyjadřuje její hodnoty a kulturu.
Této melodii se říká hymna.

Evropská unie má svou hymnu také.
V roce 1985 vybrali lidé, kteří
v Evropské unii rozhodují,
melodii velmi důležitého skladatele
a ta se stala hymnou Evropské unie.

Tento skladatel se jmenuje Ludwig van Beethoven.

Jednotná v rozmanitosti

Evropská unie používá heslo „jednotná v rozmanitosti“, které
upozorňuje na její hodnoty.

Být jednotní v rozmanitosti znamená, že:

Jak funguje Evropská unie

Evropská unie má 3 hlavní instituce:

Tyto 3 instituce jsou pro Evropskou unii velmi důležité.
Společně pracují na tom, aby byl život v Evropě lepší:

 • Evropská komise navrhuje zákony.
 • Evropský parlament
  a Rada Evropské unie
  o těchto návrzích diskutují a rozhodují, zda tyto zákony
  přijmou pro celou Evropu.
 • Pokud se rozhodnou, že je přijmou,
  musí to všech 27 zemí Evropské unie
  zařídit tak, aby tam tyto zákony platily.

Další důležité instituce Evropské unie jsou:

 • Soudní dvůr Evropské unie
  dává pozor na to, aby se všechny zákony
  Evropské unie dodržovaly.
 • Účetní dvůr
  kontroluje, zda se peníze Evropské unie
  utrácejí za správné věci.

Evropská unie má ještě další instituce,
které vykonávají důležitou práci.
Například existují instituce, které:

Další informace