Przejdź do treści głównej

Wersja łatwa do czytania i zrozumienia – Unia Europejska

Wersja łatwa do czytania i zrozumienia

Teksty łatwe do czytania zawierają
informacje, które każdy może z łatwością
przeczytać i zrozumieć.

Easy to read - Symbol

 

© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/

Unia Europejska

Unia Europejska to grupa 27 krajów w Europie.
Kraje te połączyły się, aby
ulepszyć i ułatwić ludziom życie oraz dać im bezpieczeństwo.
Postanowiły one współpracować i pomagać sobie nawzajem.

Mapa wszystkich krajów Unii Europejskiej

 

Jak powstała Unia Europejska

Na początku zaczęło ze sobą współpracować tylko 6 krajów:

 • Belgia
 • Francja
 • Holandia
 • Luksemburg
 • Niemcy
 • Włochy

Wkrótce zaczęły przyłączać się do nich inne europejskie kraje
i tak powstała Unia Europejska.

W czerwcu 2016 r. Wielka Brytania zdecydowała
o odłączeniu się od Unii Europejskiej.
Od 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania
nie należy już do Unii Europejskiej.

Cele i wartości Unii Europejskiej

Wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej współpracują ze sobą,
aby:

Kraje Unii Europejskiej
mają te same ważne wartości.
Na przykład chcą, żeby wszyscy ludzie byli równi,
a ich prawa były szanowane.

Pokój w Europie

Swobodny przepływ

Unia Europejska ułatwiła ludziom
podróżowanie z jednego kraju do drugiego.
Mogą mieszkać, studiować i pracować
w dowolnym kraju Unii Europejskiej.
Na przykład osoba mieszkająca we Francji może
przenieść się do Włoch i tam pracować.
Albo student z Belgii może wyjechać na studia w Grecji.

Happy travelers

Rzeczy, usługi i pieniądze również mogą swobodnie się przemieszczać
z jednego kraju Unii Europejskiej do drugiego.

Unia Europejska na świecie

Unia Europejska odgrywa ważną rolę w świecie na wiele sposobów.
Na przykład:

 • Sprzedaje wiele towarów i usług do innych krajów.
  Kupuje także towary od innych krajów.
  W ten sposób pomaga gospodarce światowej.
 • Pomaga milionom ludzi,
  którzy żyją w biedniejszych krajach poza Unia Europejską.
 • Stara się uczynić świat bezpieczniejszym miejscem,
  w którym wszyscy są traktowani sprawiedliwie, a prawo jest przestrzegane.

Jak przystąpić do Unii Europejskiej

Aby należeć do Unii Europejskiej,
kraj musi:

Niektóre kraje dążą do tego, by przystąpić do Unii Europejskiej.
Tymi krajami są:

 • Albania
 • Bośnia i Hercegowina
 • Czarnogóra
 • Gruzja
 • Macedonia Północna
 • Mołdawia
 • Serbia
 • Turcja
 • Ukraina

Aby należeć do Unii Europejskiej,
kraje te muszą postarać się,
aby wszystkie prawa i wartości Unii Europejskiej
były u nich stosowane.

Strefa Schengen

Unia Europejska utworzyła „strefę Schengen”.

Strefa Schengen to obszar bez granic.
Na tym obszarze ludzie mogą swobodnie i z łatwością podróżować z jednego kraju do drugiego.
Nie muszą przechodzić kontroli,
gdy podróżują z jednego kraju do drugiego.

Dzięki strefie Schengen ludziom jest łatwiej
podróżować do pracy albo na wakacje.

Strefa Schengen powstała w 1985 r.
Dziś należą do niej 25 z 27 krajów
Unii Europejskiej.

Tymi krajami są:

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Niemcy
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Węgry
 • Włochy

4 kraje spoza Unii Europejskiej także
należą do strefy Schengen.

 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Norwegia
 • Szwajcaria

Oznacza to, że ludzie mogą podróżować swobodnie i z łatwością
z jednego z tych krajów do drugiego.
Ułatwia to wyjazd do tych krajów
na wakacje i do pracy.

Happy travelers

 

Języki Unii Europejskiej

W każdym kraju Unii Europejskiej
ludzie mówią swoim językiem.
Unia Europejska chroni prawo ludzi
do porozumiewania się w ich języku.

The word 'hello' in different languages

Dlatego Unia Europejska
tworzy wszystkie ważne informacje i dokumenty
we wszystkich językach, jakimi ludzie mówią w należących do niej krajach:

 • bułgarski
 • chorwacki
 • czeski
 • duński
 • niderlandzki
 • angielski
 • estoński
 • fiński
 • francuski
 • niemiecki
 • grecki
 • węgierski
 • irlandzki
 • włoski
 • łotewski
 • litewski
 • maltański
 • polski
 • portugalski
 • rumuński
 • słowacki
 • słoweński
 • hiszpański
 • szwedzki

Dzięki temu ludzie w Unii Europejskiej
mają dostęp do ważnych informacji w swoim własnym języku
i rozumieją je.

Pieniądz Unii Europejskiej

Większość krajów Unii Europejskiej używa tego samego pieniądza.

Obecnie w 20 spośród 27 krajów Unii Europejskiej używa się euro.

Tymi krajami są:

 • Austria
 • Belgia
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Irlandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holandia
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania

Flaga europejska

Oto flaga Unii Europejskiej:

The flag of the European Union

Flaga Unii Europejskiej ma niebieskie tło,
na którym jest okrąg ze złotych gwiazd.
Jest to symbol, który pokazuje, że kraje Unii Europejskiej
są zjednoczone i się wspierają.

Hymn europejski

Każdy kraj ma melodię,
która lepiej oddaje jego wartości i kulturę jako kraju.
Taka melodia to „hymn”.

Unia Europejska także ma swój hymn.
W 1985 r. ludzie podejmujący decyzje
w Unii Europejskiej
wybrali melodię bardzo ważnego kompozytora
na hymn Unii Europejskiej.

Kompozytor ten to Ludwig van Beethoven.

Zjednoczeni w różnorodności

Unia Europejska używa zwrotu „zjednoczeni w różnorodności”,
aby pokazać swoje wartości.

Zjednoczeni w różnorodności oznacza, że:

Jak działa Unia Europejska

Unia Europejska ma 3 główne organy:

Te 3 organy są bardzo ważne dla Unii Europejskiej.
Współpracują razem, żeby w Europie lepiej się żyło:

 • Komisja Europejska proponuje prawa.
 • Parlament Europejski
  i Rada Unii Europejskiej
  omawiają te zaproponowane prawa i decydują, czy chcą,
  żeby obowiązywały one w Europie.
 • Jeśli zdecydują, że jakieś prawo ma obowiązywać w Europie,
  wszystkie kraje Unii Europejskiej
  muszą sprawić, by to prawo było rzeczywiście stosowane.

Inne organy, które są ważne w Unii Europejskiej, to:

 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  zapewnia, by wszystkie prawa były właściwie stosowane
  w Unii Europejskiej.
 • Trybunał Obrachunkowy
  sprawdza, czy pieniądze Unii Europejskiej
  są wydawane właściwie.

Są również inne organy Unii Europejskiej,
których praca jest ważna.
Na przykład organy, które:

Dodatkowe informacje