Przejdź do treści głównej

Studia, szkolenia i wolontariat w Unii Europejskiej

Nauka w Europie

Unia Europejska wspiera państwa członkowskie w ich staraniach na rzecz zapewnienia obywatelom najlepszych możliwości kształcenia i szkolenia. Promuje ona również naukę języków obcych w Europie:

  • zachęcając większą liczbę nauczycieli i uczniów do nauczania i uczenia się języków obcych
  • zachęcając studentów, stażystów, nauczycieli i młodzieży do podróżowania i studiowania/pracy za granicą
  • tworząc sieci wymiany wiedzy i doświadczeń.

Niezależnie od tego, czy chcesz studiować, szkolić się czy uczestniczyć w wolontariacie, szereg programów UE może pomóc Ci w dalszym kształceniu, rozwoju umiejętności i rozwoju osobistym w wielu krajach UE.

Nauka

Myślisz o studiach za granicą?

Dowiedz się, jak się zgłosić, jak długo trwają kursy, ile kosztują i w jakim stopniu musisz znać język obcy.

Potrzebujesz wsparcia finansowego na studia lub szkolenia?

Program Erasmus+ zapewnia finansowanie, narzędzia i zasoby.

Jesteś studentem z kraju spoza UE?

Dowiedz się, jak zaplanować i ukończyć studia w Europie.

Wolontariat

Interesujesz się wolontariatem?

Istnieje wiele sposobów uczestnictwa w wolontariacie w ramach projektów europejskich i międzynarodowych. Zapoznaj się z ofertą.

Możliwości w zakresie badań

Czy jesteś zainteresowany studiami na uniwersytecie lub w instytucji badawczej w innym kraju UE, pracą z innymi naukowcami lub projektami powiązanymi z Twoimi badaniami naukowymi lub podobnymi do nich?

Skorzystaj z wyszukiwarki miejsc pracy w dziedzinie badań naukowych i finansowania w poszczególnych krajach

Na portalu EURAXESS są publikowane informacje o wolnych miejscach pracy i stypendiach w ponad 40 krajach europejskich i innych regionach na całym świecie.

Czy szukasz wyników badań naukowych w UE?

Na tej stronie znajdziesz wszystkie publikacje UE, biblioteki, archiwa i inne źródła danych.

Rozpoczęcie działalności

Czy jesteś młodym przedsiębiorcą?

Oprócz finansowania inicjatyw w zakresie edukacji i zatrudnienia, UE finansuje również program wymiany między różnymi krajami UE przeznaczony dla młodych przedsiębiorców. Zapewnia też bezpośrednie finansowanie młodym rolnikom.

Informacje ogólne

Europejski Portal Młodzieżowy jest głównym źródłem informacji na temat wszystkich inicjatyw UE w zakresie uczenia się, pracy i wolontariatu. Znajdziesz tam również wskazówki dotyczące podróży, informacje na temat wymian szkolnych i innych inicjatyw UE, takich jak dialog UE z młodzieżą czy Europejski Korpus Solidarności.