Skip to main content

Institutsioonid, õigus, eelarve

Institutsioonid ja asutused

Tutvuge ELi otsustusprotsessis osalevate organisatsioonide ja nende ülesannetega.

Juhtimine

ELi poliitiliste juhtide rollid, nende valimise ja ametisse nimetamise viis, nõukogu eesistumine, Euroopa Parlamendi valimised.

Otsustusprotsess

Kuidas EL töötab välja õigusakte, määrab kindlaks poliitikavaldkonnad, peab läbirääkimisi ELi eelarve üle ja kehtestab poliitilised prioriteedid.

Õigus

ELi õigusaktide, määruste ja direktiivide liigid, kuidas EL oma õigust liidus kohaldab, ELi õigusaktide ja kohtuasjade otsing.

Eelarve

ELi eelarve rahastamine ja kasutamine, ELi vahendite haldamine, kuluvaldkonnad, ELi eelarvega seotud faktikontroll.

Euro

Euro ajalugu, eurot kasutavad riigid, kuidas Euroopa Keskpank eurot haldab, ühised eelarve-eeskirjad, euro väljaspool ELi.