Направо към основното съдържание
European Investment Bank - Logo

Преглед

 • Роля: предоставя финансиране за проекти, които помагат за постигане на целите на ЕС във и извън Съюза
 • Председател: Вернер Хойер
 • Съвет на директорите: състои се от по един директор от всяка държава от ЕС плюс един от Европейската комисия
 • Основана: 1958 г.
 • Седалище: Люксембург
 • Уебсайт: Европейска инвестиционна банка 

Страните от ЕС съвместно са собственици на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Целта на банката е:

 • да повишава потенциала на Европа по отношение на работните места и заетостта;
 • да подкрепя действия за смекчаване на изменението на климата;
 • да подкрепя политиките на ЕС извън неговите предели.

Какво прави ЕИБ?

Банката взема назаем средства на капиталовите пазари и с тях кредитира при благоприятни условия проекти, подкрепящи целите на ЕС. Около 90 % от кредитите се предоставят в страни от ЕС. Не се предоставят никакви средства от бюджета на ЕС.

ЕИБ предоставя три основни вида продукти и услуги :

 • Кредитиране — около 90 % от общите финансови ангажименти на банката. Банката отпуска кредити на клиенти от всякакъв размер, за да подкрепя растежа и заетостта, като често тази подкрепа помага за привличане на други инвеститори.
 • Смесено финансиране — то позволява на клиентите да съчетават финансиране от ЕИБ с допълнителни инвестиции.
 • Консултации и техническа помощ — за постигане на максимална рентабилност.

ЕИБ отпуска пряко кредити в размер над 25 млн. евро. Когато става дума за по-малки заеми, банката открива кредитни линии за финансови институции, които след това предоставят тези средства под формата на заеми.

Състав

Всички страни от ЕС са акционери в ЕИБ. Решенията на Банката се вземат от следните органи:

 • Управителен съвет — включва министри (предимно министри на финансите) от всички страни от ЕС. Той определя общата политика на кредитиране.
 • Съвет на директорите, ръководен от председателя на ЕИБ — включва 28 членове, 27 от които са назначени от държавите членки и един — от Европейската комисия. Той одобрява операциите по получаване и отпускане на заеми.
 • Управителен комитет — изпълнителният орган на банката, който ръководи ежедневната дейност.

Одитният комитет проверява дали операциите на ЕИБ са извършени в съответствие с правилата.

Отделите на банката изпълняват решенията на ръководството.

Как функционира ЕИБ?

Тя взема решенията си за получаване и отпускане на заеми въз основа на качествата на всеки проект  и възможностите, предлагани от финансовите пазари. В ЕС  банката има специфични приоритети за кредитиране . Извън ЕС  тя подпомага политиките на Съюза за развитие и сътрудничество по света.

Като независим орган, банката взема самостоятелни решения за вземане и предоставяне на кредити. Тя си сътрудничи с други институции на ЕС и по-специално с Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Европейската инвестиционна банка и вие

Ако притежавате собствено предприятие или работите в публичния сектор и имате проект, който може да допринесе за постигането на целите на политиката на ЕС, е възможно да отговаряте на условията за получаване на кредит от ЕИБ. За да кандидатствате , свържете се с ЕИБ по infoatbei [dot] org (subject: EIB%20info) (електронна поща), чрез уеб формуляр  или чрез някой от нейните офиси , като предоставите достатъчно информация, за да може банката да прецени дали проектът ви отговаря на нейните цели за кредитиране и дали имате добре разработен бизнес план.

 

European Investment Fund - Logo

Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)

ЕИБ е мажоритарен акционер в Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който предоставя финансиране на малки и средни предприятия (МСП) чрез рисков капитал и инструменти за рисково финансиране . Другите акционери са Европейската комисия и финансови институции от Европа. Създаденият през 1994 г. фонд работи във всички страни от ЕС, в бъдещи членове на Съюза, Лихтенщайн и Норвегия.

Някои от продуктите на ЕИФ са:

- рисков капитал и микрофинансиране за МСП, най-вече за нови и иновативни компании
- гаранции за финансови институции, за да покриват заеми за МСП
- помощ за страните от ЕС и страни в процес на присъединяване за развитие на техните пазари на рисков капитал

Ако сте предприемач, който търси финансиране, свържете се с посредниците на ЕИФ във вашата страна за да проверите дали отговаряте на условията за получаване на дългови и капиталови продукти на ЕИФ.

Вижте също

Кой кой е в ЕИБ

Кой кой е в ЕИФ

Публикации на ЕИБ  

Новини и публикации на ЕИФ

Работни места в ЕИБ  

Работни места в ЕИФ

Контакт

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

Име
Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
Уебсайт
https://www.eib.org/en/index.htm
Телефонен номер
+352 43 79 1
Факс
+352 43 77 04
Пощенски адрес
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Люксембург
Социални медии