Ugrás a fő tartalomra
European Investment Bank - Logo

Áttekintés

 • Szerep: uniós célok megvalósítását szolgáló projekteket finanszíroz az EU határain belül és kívül egyaránt
 • Elnök: Werner Hoyer
 • Igazgatótanács: uniós tagországonként egy igazgató, és további egy igazgató az Európai Bizottság képviseletében
 • Alapítás éve: 1958
 • Székhely: Luxemburg
 • Honlap: Európai Beruházási Bank 

Az Európai Beruházási Bank (EBB) az uniós országok közös tulajdona. Célja, hogy:

 • javítsa Európa foglalkoztatási és növekedési potenciálját;
 • támogassa az éghajlatváltozás megfékezésére irányuló erőfeszítéseket;
 • elősegítse az uniós szakpolitikai törekvések érvényre juttatását az EU határain kívül.

Mi az EBB feladata?

Az Európai Beruházási Bank kölcsönt vesz fel a tőkepiacokon, a felvett pénzből pedig kedvező feltételekkel hitelt folyósít az EU céljainak elérését szolgáló projektek megvalósításához. A hiteleknek hozzávetőleg a 90%-a az Európai Unión belül kerül felhasználásra. Az EBB által folyósított összegek nem az uniós költségvetésből származnak.

Az Európai Beruházási Bank alapvetően az alábbi 3 terméket  biztosítja:

 • Hitelezés – ez a tevékenység a bank pénzügyi kötelezettségvállalásainak kb. 90%-át teszi ki. Az EBB kisvállalkozásoknak és nagyvállalatoknak egyaránt kölcsönöz pénzt annak érdekében, hogy támogassa a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. Az általa nyújtott finanszírozás gyakran elősegíti, hogy más befektetők is támogatást nyújtsanak a kérdéses projekt megvalósításához.
 • Vegyes finanszírozás – lehetővé teszi, hogy az ügyfelek az Európai Beruházási Banktól kapott finanszírozás mellett más forrásból is pénzhez jussanak.
 • Tanácsadás és technikai segítségnyújtás – a források legelőnyösebb felhasználását hivatott elősegíteni.

A 25 millió eurót meghaladó összegű kölcsönök esetében az EBB közvetlenül hitelez a kedvezményezettnek. Kisebb összegű kölcsönök esetében az EBB hitelkeretet biztosít különböző pénzintézeteknek, ezek pedig a pénzt továbbhitelezik másoknak.

Összetétel

Az Európai Beruházási Banknak az összes uniós ország a részvényese. Az EBB döntéshozó testületei a következők:

 • Kormányzótanács: az uniós országok által kijelölt miniszterekből (többnyire a tagállami pénzügyminiszterekből) áll. A Kormányzótanács határozza meg az EBB általános hitelezési politikáját.
 • Igazgatótanács: az Európai Bizottság egy főt, a tagállamok pedig 28 tagot delegálnak a testületbe, melynek munkáját az EBB elnöke irányítja. Az Igazgatótanács hagyja jóvá az EBB hitelfelvételi és hitelnyújtási műveleteit.
 • Igazgatási Bizottság: a bank „végrehajtó szerve”, mely az EBB napi működését irányítja.

A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi az EBB által végzett műveletek szabályszerűségét.

A bank főosztályai hajtják végre a felső vezetés által hozott döntéseket.

Hogyan végzi munkáját az EBB?

Az Európai Beruházási Bank az egyes projektek  minősége és a pénzpiaci lehetőségek függvényében dönt a hitelfelvételről és hitelnyújtásról. Az Európai Unión belüli projektek esetében  az Európai Beruházási Bank konkrét szempontrendszer alapján határoz arról, melyik projekt hitelhez juttatása jelent prioritást a számára . Az Európai Unión kívüli projektek esetében  az EBB az uniós fejlesztési és együttműködési célkitűzések megvalósítását támogatja világszerte.

Független szervként az EBB maga hozza meg hitelfelvételre és hitelnyújtásra vonatkozó döntéseit. A bank együttműködik a többi uniós intézménnyel, mindenekelőtt az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és az Európai Unió Tanácsával.

Az EBB és Ön

Ha Ön vállalkozóként vagy a közszférában olyan projekten dolgozik, mely elősegítheti az uniós szakpolitikai célok megvalósítását, jogosult lehet arra, hogy hitelt kapjon az Európai Beruházási Banktól. Ha hitelt szeretne igényelni , küldjön infoatbei [dot] org (subject: EIB%20info) (e-mailt), töltse ki a bank elektronikus űrlapját , vagy keresse fel az EBB helyi kirendeltségét . Megkeresésében adjon meg minden szükséges információt annak érdekében, hogy el lehessen bírálni, kellő alapossággal dolgozta-e ki a projekt megvalósítását célzó üzleti tervét, és hogy projektje megfelel-e a bank hitelnyújtási célkitűzéseinek.

 

European Investment Fund - Logo

Európai Beruházási Alap (EBA)

Az Európai Beruházási Alap (EBA)kockázatitőke- és kockázatfinanszírozási eszközök révén forrásokat biztosít kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak). Többségi tulajdonosa az EBB, a többi részvény pedig az Európai Bizottság és európai pénzintézetek tulajdonában van. Az 1994-ben alapított Európai Beruházási Alap az Európai Unió tagállamaiban, a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országokban, valamint Liechtensteinben és Norvégiában fejti ki tevékenységét.

Az EBA termékei közé tartoznak a következők:

– kkv-k, különösen újonnan alapított és innovatív kis- és középvállalkozások részére biztosított kockázati tőke és mikrofinanszírozás,
– pénzintézeteknek nyújtott garanciák a kkv-knak folyósított hitelek fedezésére,
– az uniós tagállamok és az uniós csatlakozásra készülő országok kockázatitőke-piacainak fejlesztését szolgáló pénzügyi segítség.

Ha Önnek vállalkozóként cége finanszírozásához segítségre van szüksége, forduljon saját országában az EBA pénzügyi közvetítőihez, és érdeklődje meg, jogosult-e az alap által biztosított tőke- és hiteltermékekre.

Kapcsolódó weboldalak

EBB: Whoiswho – az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke

EBA: Whoiswho – az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke

EBB: kiadványok  

EBA: hírek és kiadványok

EBB: álláslehetőségek  

EBA: álláslehetőségek

Kapcsolat

Európai Beruházási Bank (EBB)

Név
Európai Beruházási Bank (EBB)
Honlap
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefonszám
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04
Postai cím
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxemburg
Közösségi média