Siirry pääsisältöön
European Parliament - logo

Perustiedot

 • Tehtävä: suorilla vaaleilla valittu EU-elin, jolla on lainsäädäntö-, valvonta- ja budjettivastuita
 • Jäsenet: 720 Euroopan parlamentin jäsentä (meppiä)
 • Puhemies: Roberta Metsola
 • Perustettu: vuonna 1952 Euroopan hiili- ja teräsyhteisön edustajakokous, vuonna 1962 Euroopan parlamentti, ensimmäiset suorat vaalit vuonna 1979
 • Toimipaikat: Strasbourg (Ranska), Bryssel (Belgia), Luxemburg
 • VerkkosivustoEuroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on yksi EU:n lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään joka viides vuosi.

Viimeisimmät EU-vaalit pidettiin 6.–9.6.2024. 

Mitä parlamentti tekee?

Parlamentilla on kolme päätehtävää:

Lainsäädäntö
 • hyväksyy Euroopan komission ehdotuksiin perustuvaa EU-lainsäädäntöä yhdessä EU:n neuvoston kanssa
 • päättää kansainvälisistä sopimuksista
 • päättää EU:n laajentumisista
 • arvioi Euroopan komission työohjelmaa ja pyytää komissiolta lainsäädäntöesityksiä
Valvonta
 • toimii kaikkien EU:n toimielimien demokraattisena valvojana
 • valitsee Euroopan komission puheenjohtajan ja hyväksyy uuden komission kokonaisuudessaan; kykenee äänestämään epäluottamuslauseesta ja siten pakottamaan komission eroamaan
 • myöntää vastuuvapauden eli hyväksyy EU:n talousarvioiden käytön
 • käsittelee kansalaisten vetoomukset ja tarvittaessa aloittaa tutkinnan
 • käy rahapoliittista keskustelua Euroopan keskuspankin kanssa
 • esittää kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle
 • tarkkailee vaaleja
Talousarvio
 • päättää EU:n talousarviosta yhdessä neuvoston kanssa
 • hyväksyy EU:n pitkän aikavälin talousarvion eli monivuotisen rahoituskehyksen

Kokoonpano

Kustakin maasta valittavien parlamentin jäsenten lukumäärä on suurin piirtein suhteutettu maan väkilukuun. Suhteutus on tehty alenevan suhteellisuuden periaatteen mukaisesti. Yhdelläkään maalla ei voi olla Euroopan parlamentissa vähempää kuin 6 eikä enempää kuin 96 jäsentä, ja jäsenten kokonaismäärä voi olla enintään 750 (+ puhemies). Parlamentin jäsenet muodostavat ryhmiä poliittisten näkemystensä, eivät kansallisuutensa mukaan.

Parlamentin puhemies edustaa parlamenttia kansainvälisissä yhteyksissä ja EU-toimielinten välisissä neuvotteluissa.

Miten Euroopan parlamentti toimii?

Parlamentin työskentelyssä on kaksi päävaihetta:

 • Valiokunnat – lainsäädännön valmistelu.
  Parlamentissa on 20 valiokuntaa ja 3 alavaliokuntaa, joista kussakin käsitellään jotain tiettyä politiikan alaa. Valiokunnat tarkastelevat lainsäädäntöehdotuksia, ja parlamentin jäsenet ja poliittiset ryhmät voivat esittää muutoksia ehdotukseen tai hylätä sen. Myös poliittisissa ryhmissä keskustellaan näistä kysymyksistä.
 • Täysistunnot – lainsäädännön hyväksyntä.
  Kaikki Euroopan parlamentin jäsenet kokoontuvat täysistuntoon lopulliseen äänestykseen lainsäädäntöehdotuksen ja siihen esitettyjen muutosten hyväksymisestä. Täysistuntoja pidetään yleensä Strasbourgissa neljänä päivänä kuukaudessa, mutta toisinaan Brysselissä järjestetään ylimääräisiä istuntoja.

Euroopan parlamentti ja sinä

Jos haluat Euroopan parlamentin ryhtyvän toimiin jonkin asian suhteen, voit esittää sille vetoomuksen kirjeitse tai sähköpostitse.

Vetoomus voi koskea mitä tahansa EU:n toimialaan kuuluvaa aihetta.

Vetoomuksen esittäjän on oltava EU-maan kansalainen tai asuttava EU:n alueella. Myös sellaiset yritykset tai organisaatiot, joiden kotipaikka on EU:ssa, voivat tehdä vetoomuksen.

Parlamenttiin voi olla yhteydessä myös ottamalla yhteyttä parlamentin jäseneen tai Euroopan parlamentin tiedotustoimistoon omassa asuinmaassa.

Asiakirjojen saatavuus

Tiedonsaanti

Parlamentin istunnot

Euroopan parlamentin puhemiehen ohjelma

Lisätietoja

Henkilöhakemisto

Vierailut parlamentissa

Euroopan parlamentin toimivalta ja menettelyt

Julkaisut

Työpaikat

Yhteydenotot

Euroopan parlamentti

Nimi
Euroopan parlamentti
Verkkosivusto
https://www.europarl.europa.eu/portal/fi
Puhelinnumero
(+32–2) 284 21 11
Faksinumero
(+32–2) 284 69 74
Postiosoite

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bryssel
Belgia

Sosiaalinen media