Siirry pääsisältöön
Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)

Perustiedot

 • Tehtävä: parantaa sijoittajansuojaa ja rahoitusmarkkinoiden vakautta ja moitteetonta toimintaa
 • Puheenjohtaja: Verena Ross
 • Toimitusjohtaja: Natasha Cazenave
 • Jäsenet: arvopaperimarkkinoista vastaavat EU-maiden kansalliset viranomaiset
 • Ei-äänivaltaiset jäsenet: Euroopan pankkiviranomainen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA), Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), Euroopan komissio, Norja, Islanti ja Liechtenstein
 • Perustettu: 2011
 • Henkilöstömäärä: 308
 • Sijainti: Pariisi (Ranska)
 • VerkkosivustoESMA

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on EU:n riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä on parantaa sijoittajansuojaa ja edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja moitteetonta toimintaa.

ESMAn tehtävät

Viranomaisella on kolme tavoitetta:

 • Sijoittajansuoja: varmistaa, että finanssialan kuluttajien tarpeet täytetään entistä paremmin, ja vahvistaa heidän oikeuksiaan sijoittajina ottaen samalla huomioon heidän velvoitteensa
 • Sijoitusmarkkinoiden moitteeton toiminta: edistää eheitä, avoimia, tehokkaita ja moitteettomasti toimivia rahoitusmarkkinoita ja vankkaa markkinainfrastruktuuria
 • Rahoitusvakaus: vahvistaa rahoitusjärjestelmää, jotta se kestäisi häiriö- ja tasapainottomuustekijät, ja edistää taloudellista kasvua.

ESMAn tehtävänä on myös koordinoida arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaisten toimintaa ja toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä kriisitilanteissa.

Hyötyjät

Viranomaisen toiminnasta hyötyvät monet alat ja sidosryhmät:

 • talous
 • kansalaiset
 • arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaiset
 • rahoituspalveluala
 • piensijoittajat, yhteisösijoittajat ja kuluttajat
 • rahoituspalvelujen tarjoajat
 • rahoitusmarkkinoiden käyttäjät.

Lisätietoa

Lehdistötiedotteet

Raportit

Avoimia työpaikkoja

Yhteydenotot

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Nimi
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
Verkkosivusto
https://www.esma.europa.eu/
Puhelinnumero
+33 1 58 36 43 21
Faksinumero
+33 1 58 36 43 30
Postiosoite
201-203 Rue de Bercy, 75012 Pariisi, Ranska
Sosiaalinen media