Mur għall-kontenut ewlieni
Aġenzija deċentralizzata

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)

Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: it-titjib tal-protezzjoni tal-investituri u l-promozzjoni ta' swieq finanzjarji stabbli u ordnati
 • President: Verena Ross
 • Direttur Eżekuttiv: Natasha Cazenave
 • Membri: L-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għas-swieq tat-titoli f'kull pajjiż tal-UE
 • Membri bla vot: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA), l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA), il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (ESRB), il-Kummissjoni Ewropea (KE), l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja
 • Stabbilita fi: 2011
 • Numru ta’ staff: 308
 • Post: Pariġi (Franza)
 • Sit webESMA

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) hi awtorità indipendenti tal-UE li l-għan tagħha hu li ttejjeb il-protezzjoni tal-investituri u li tippromwovi swieq finanzjarji stabbli u ordnati.

X’tagħmel l-ESMA?

Hi għandha 3 għanijiet:

 • Il-protezzjoni tal-investituri - li tiżgura li l-ħtiġijiet tal-konsumaturi finanzjarji huma moqdijin aħjar u ssaħħaħ id-drittijiet tagħhom bħala investituri, filwaqt li tirrikonoxxi r-responsabbiltajiet tagħhom.
 • Is-swieq ordnati - li tippromwovi l-integrità, it-trasparenza, l-effiċjenza u l-funzjonament tajjeb tas-swieq finanzjarji u l-infrastruttura soda tas-swieq.
 • L-istabbiltà finanzjarja - li ssaħħaħ is-sistema finanzjarja sabiex tkun tiflaħ għax-xokkijiet u tinvestiga l-iżbilanċi finanzjarji, u biex tħeġġeġ it-tkabbir ekonomiku.

L-ESMA hi wkoll responsabbli għall-miżuri ta' koordinazzjoni meħudin mis-superviżuri tat-titoli jew għall-adozzjoni ta' miżuri ta' emerġenza meta tinqala' kriżi.

Min jibbenefika?

L-oqsma u l-partijiet ikkonċernati li ġejjin:

 • l-ekonomija
 • il-pubbliku ġenerali
 • ir-regolaturi tas-swieq tat-titoli
 • l-industrija tas-servizzi finanzjarji
 • l-imnut u l-investituri istituzzjonali u l-konsumaturi
 • il-provvedituri tas-servizzi finanzjarji
 • l-utenti tas-swieq finanzjarji

Aktar Informazzjoni

Stqarrijiet għall-istampa

Rapporti

Postijiet vakanti

Kuntatt

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA),

Isem
L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA),
Sit web
https://www.esma.europa.eu/
Numru tat-telefown
+33 1 58 36 43 21
Numru tal-faks
+33 1 58 36 43 30
Indirizz postali
201-203 Rue de Bercy, 75012 Pariġi, France
Media soċjali