Gå til hovedindholdet
Decentralt agentur

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)

Overblik

 • Rolle: at øge investorbeskyttelsen og arbejde for stabile, velordnede markeder.
 • Formand: Verena Ross
 • Administrerende direktør: Natasha Cazenave
 • Medlemmer: Nationale myndigheder med ansvar for værdipapirmarkederne i hvert EU-land.
 • Medlemmer uden stemmeret: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), Europa-Kommissionen, Island, Liechtenstein og Norge
 • Oprettet i: 2011
 • Antal medarbejdere: 308
 • Hjemsted: Paris (Frankrig)
 • WebsiteESMA

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) er en uafhængig EU-myndighed, der har til opgave at forbedre investorbeskyttelsen og arbejde for stabile, velordnede finansmarkeder.

Hvad laver ESMA?

Myndigheden har tre målsætninger:

 • Investorbeskyttelse - at sikre, at finansielle forbrugeres behov betjenes bedre, at styrke deres rettigheder som investorer og samtidig anerkende deres ansvar.
 • Velordnede markeder - at forbedre integriteten, åbenheden, effektiviteten og finansmarkedernes funktionsmåde samt en robust markedsinfrastruktur.
 • Finansiel stabilitet - at styrke finanssystemet, så det kan modstå chok og udbrud af finansielle ubalancer og samtidig understøtte økonomisk vækst.

ESMA er også ansvarlig for at koordinere de indgreb, der foretages af værdipapirtilsyn, eller at træffe nødforanstaltninger, hvis der opstår krisesituationer.

Hvem har gavn af det?

Følgende områder og interessenter:

 • økonomien
 • offentligheden
 • reguleringsmyndighederne på værdipapirmarkederne
 • finansbranchen
 • detailinvestorer, institutionelle investorer og forbrugere
 • udbydere af finansielle tjenesteydelser
 • brugere af finansmarkeder

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelser

Rapporter

Ledige stillinger

Kontakt

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Navn
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Websted
https://www.esma.europa.eu/
Telefonnummer
+33 1 58 36 43 21
Faxnummer
+33 1 58 36 43 30
Postadresse

201-203 Rue de Bercy
75012 Paris
Frankrig

Sociale medier