Направо към основното съдържание
Децентрализирана агенция

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)

Преглед

 • Роля: подобряване на защитата на инвеститорите и насърчаване на стабилни финансови пазари с установен пазарен ред
 • Председател: Верена Рос
 • Изпълнителен директор: Наташа Казенаве
 • Членове: отговарящите за ценните книжа органи в държавите от ЕС
 • Членове без право на глас: Европейски банков орган (ЕБО), Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейски съвет за системен риск (ЕССР), Европейска комисия (ЕК), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
 • Основан: 2011 г.
 • Брой служители: 308
 • Местоположение: Париж (Франция)
 • УебсайтESMA

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е независим орган на ЕС, чиято цел е да подобрява защитата на инвеститорите и да насърчава изграждането на стабилни финансови пазари с установен пазарен ред.

Какво прави ESMA?

Органът има три цели:

 • Защита на инвеститорите — да се гарантира удовлетворяване в най-голяма степен на нуждите на потребителите на финансови услуги и да се укрепят техните права на инвеститори, като в същото време се потвърдят и отговорностите им.
 • Установяване на пазарен ред — да се насърчават почтеността, прозрачността, ефективността и правилното функциониране на финансовите пазари и стабилната пазарна инфраструктура.
 • Финансова стабилност — да се подсили финансовата система, така че да може да устоява на шокове и да се справя с финансови дисбаланси, и да се насърчава икономически растеж.

ESMA също така носи отговорност за координиране на мерките, взети от надзорните органи, отговарящи за ценните книжа, или за предприемането на спешни мерки при възникване на кризисна ситуация.

Кой има полза от това?

Следните сектори и заинтересовани страни:

 • икономиката
 • широката общественост
 • регулаторните органи на пазарите на ценни книжа
 • секторът на финансовите услуги
 • инвеститорите на дребно и институционалните инвеститори и потребителите
 • доставчиците на финансови услуги
 • потребителите на финансовите пазари.

Вижте също

Съобщения за медиите

Доклади

Свободни работни места

Контакт

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Име
Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
Уебсайт
https://www.esma.europa.eu/
Телефонен номер
+33 1 58 36 43 21
Факс
+33 1 58 36 43 30
Пощенски адрес
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, Фpaнция
Социални медии