Przejdź do treści głównej
Agencja zdecentralizowana

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)

Informacje ogólne

 • Funkcja: ochrona inwestorów oraz wspieranie stabilnych i sprawnych rynków finansowych
 • Przewodnicząca: Verena Ross
 • Dyrektor wykonawcza: Natasha Cazenave
 • Członkowie: Organy krajowe odpowiedzialne za rynki papierów wartościowych w każdym kraju UE
 • Członkowie nieposiadający prawa głosu: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), Komisja Europejska (KE), Islandia, Liechtenstein i Norwegia
 • Rok powstania: 2011
 • Liczba pracowników: 308
 • Siedziba: Paryż (Francja)
 • Strona internetowaESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jest niezależnym organem UE, którego celem jest poprawa ochrony inwestorów oraz promowanie stabilnych i sprawnych rynków finansowych.

Czym zajmuje się ESMA?

Urząd wypełnia trzy zadania:

 • Ochrona inwestorów – zagwarantowanie lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów na rynku usług finansowych i poszerzenie ich praw jako inwestorów, a także wypełniania przez nich zobowiązań, jakie na nich spoczywają.
 • Niezakłócone funkcjonowanie rynków – propagowanie uczciwości, przejrzystości, sprawności i właściwego funkcjonowania rynków finansowych oraz wspieranie solidnej infrastruktury rynkowej.
 • Stabilność finansowa – wzmacnianie systemu finansowego w celu uodpornienia go na wstrząsy i skutki rozprzestrzeniania się nierównowagi finansowej oraz wspieranie wzrostu gospodarczego.

Urząd odpowiada również za koordynowanie działań podejmowanych przez organy nadzoru papierów wartościowych i wprowadzanie środków nadzwyczajnych w przypadku sytuacji kryzysowej.

Komu przynosi korzyści działalność urzędu?

ESMA działa na rzecz:

 • gospodarki
 • ogółu społeczeństwa
 • regulatorów rynków papierów wartościowych
 • sektora usług finansowych
 • inwestorów detalicznych, inwestorów instytucjonalnych i konsumentów
 • dostawców usług finansowych
 • użytkowników rynków finansowych.

Dalsze informacje

Komunikaty prasowe

Sprawozdania

Wakaty

Kontakt

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Strona internetowa
https://www.esma.europa.eu/
Tel.
+33 1 58 36 43 21
Faks
+33 1 58 36 43 30
Adres pocztowy
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, Francja
Media społecznościowe