Gå direkt till innehållet
Decentraliserad byrå

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)

Översikt

 • Uppgift: Stärka investerarskyddet och främja stabila och korrekt fungerande finansmarknader
 • Ordförande: Verena Ross
 • Verkställande direktör: Natasha Cazenave
 • Ledamöter: EU-ländernas tillsynsmyndigheter för värdepappersmarknaderna
 • Ledamöter utan rösträtt: Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa), Europeiska systemrisknämnden (ESRB), EU-kommissionen, Island, Liechtenstein och Norge
 • Inrättad: 2011
 • Antal anställda: 308
 • Plats: Paris (Frankrike)
 • WebbplatsEsma

Esma är en oberoende EU-myndighet som ska stärka investerarskyddet och främja stabila och korrekt fungerande finansmarknader.

Vad gör Esma?

Esma har tre mål:

 • Investerarskydd – se till att konsumenternas behov på finansmarknaderna blir bättre tillgodosedda, stärka deras rättigheter som investerare och upplysa dem om deras skyldigheter.
 • Korrekt fungerande marknader – sörja för integrerade, transparenta, ändamålsenliga och korrekt fungerande finansmarknader och en tillförlitlig marknadsinfrastruktur.
 • Finansiell stabilitet – stärka det finansiella systemet och göra det motståndskraftigt mot chocker och finansiella obalanser och uppmuntra ekonomisk tillväxt.

Esma ska också samordna de åtgärder som värdepappersmarknadernas tillsynsmyndigheter vidtagit och besluta om nödåtgärder i krislägen.

Vem gynnas?

Esmas målgrupper är följande sektorer och aktörer:

 • Ekonomin
 • Allmänheten
 • Tillsynsmyndigheterna för värdepappersmarknaderna
 • Finanstjänstesektorn
 • Konsumenter och enskilda och institutionella investerare
 • Tillhandahållare av finansiella tjänster
 • Aktörer på finansmarknaderna

Mer information

Pressmeddelanden

Rapporter

Lediga tjänster

Kontakt

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Namn
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Webbplats
https://www.esma.europa.eu/
Telefon
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Postadress
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, Frankrike
Sociala medier