Prejsť na hlavný obsah
Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)

Prehľad

 • Úloha: zlepšovať ochranu investorov a podporovať stabilné, riadne fungujúce finančné trhy
 • Predsedníčka: Verena Rossová
 • Výkonná riaditeľka: Natasha Cazenaveová
 • Členovia: vnútroštátne orgány zodpovedné za trhy s cennými papiermi v každej krajine EÚ
 • Členovia bez hlasovacieho práva: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), Európska komisia (EK), Island, Lichtenštajnsko a Nórsko
 • Rok vzniku: 2011
 • Počet zamestnancov: 308
 • Sídlo: Paríž (Francúzsko)
 • Webové sídloESMA

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) je nezávislý orgán EÚ, ktorého cieľom je zlepšovať ochranu investorov a podporovať stabilné, riadne fungujúce finančné trhy.

Čo robí ESMA?

Má 3 ciele:

 • ochrana investorov – zabezpečiť lepšie napĺňanie potrieb finančných spotrebiteľov, posilniť ich práva investorov a zároveň potvrdiť ich zodpovednosť,
 • riadne fungujúce trhy – podporovať integritu, transparentnosť, účinnosť, správne fungovanie finančných trhov a pevnú trhovú infraštruktúru,
 • finančná stabilita – posilniť finančný systém, aby bol schopný znášať otrasy a riešiť finančné nerovnováhy, a podporiť hospodársky rast.

Orgán ESMA je zodpovedný aj za koordináciu opatrení prijatých orgánmi pre dohľad nad cennými papiermi alebo prijímanie núdzových opatrení v prípade krízovej situácie.

Kto má z činnosti ESMA osoh?

Tieto oblasti a zainteresované strany:

 • hospodárstvo,
 • široká verejnosť,
 • regulačné orgány trhov s cennými papiermi,
 • odvetvie finančných služieb,
 • drobní a inštitucionálni investori a spotrebitelia,
 • poskytovatelia finančných služieb,
 • používatelia finančných trhov.

Ďalšie informácie

Tlačové správy

Správy

Voľné pracovné miesta

Kontakt

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Meno/Názov
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Webové sídlo
https://www.esma.europa.eu/
Telefónne číslo
+33 1 58 36 43 21
Faxové číslo
+33 1 58 36 43 30
Poštová adresa
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, Francúzsko
Sociálne médiá