Glavni sadržaj
Decentralizirana agencija

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)

Pregled

 • Uloga: poboljšanje zaštite ulagača te promicanje stabilnih i uređenih financijskih tržišta
 • Predsjednica: Verena Ross
 • Izvršna direktorica: Natasha Cazenave
 • Članovi: nacionalna tijela odgovorna za tržište vrijednosnih papira u svakoj državi EU-a
 • Članovi bez prava glasa: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), Europski odbor za sistemske rizike (ESRB), Europska komisija, Island, Lihtenštajn i Norveška
 • Godina osnivanja: 2011.
 • Broj zaposlenih: 308
 • Mjesto: Pariz (Francuska)
 • Internetske straniceESMA

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) neovisno je tijelo EU-a čija je svrha poboljšati zaštitu ulagača te promicati stabilna i uređena financijska tržišta.

Čime se ESMA bavi?

ESMA ima tri cilja:

 • zaštita ulagača – osiguranje da su potrebe korisnika financijskih proizvoda bolje zadovoljene te jačanje njihovih prava kao ulagača i potvrđivanje njihovih odgovornosti
 • uređena tržišta – promicanje integriteta, transparentnosti, učinkovitosti i dobrog funkcioniranja financijskih tržišta i snažne tržišne infrastrukture
 • financijska stabilnost – jačanje financijskog sustava kako bi on mogao podnositi šokove i posljedice financijskih neravnoteža te poticanje gospodarskog rasta.

ESMA je odgovorna i za koordinaciju mjera koje poduzimaju regulatori za vrijednosne papire i donošenje izvanrednih mjera u kriznim situacijama.

Tko ima koristi od toga?

Sljedeća područja i dionici:

 • gospodarstvo
 • javnost
 • regulatori tržišta vrijednosnih papira
 • sektor financijskih usluga
 • mali i institucionalni ulagači te potrošači
 • pružatelji financijskih usluga
 • korisnici financijskih tržišta

Više informacija

Priopćenja za medije

Izvješća

Slobodna radna mjesta

Kontakt

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

Ime
Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
Internetska stranica
https://www.esma.europa.eu/
Broj telefona
+33 1 58 36 43 21
Broj telefaksa
+33 1 58 36 43 30
Poštanska adresa
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, Francuska
Društvene mreže