Põhisisu juurde
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)

Ülevaade

 • Ülesanded: aidata paremini kaitsta investoreid ning seista stabiilsete ja nõuetekohaste finantsturgude eest
 • Esimees: Verena Ross
 • Peadirektor: Natasha Cazenave
 • Liikmed: Väärtpaberiturgude eest vastutavad riiklikud ametiasutused igas ELi liikmesriigis
 • Hääleõiguseta liikmed: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA), Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB), Euroopa Komisjon, Island, Liechtenstein ja Norra
 • Asutatud: 2011
 • Töötajate arv: 308
 • Asukoht: Pariis (Prantsusmaa)
 • VeebisaitESMA

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on iseseisev Euroopa Liidu asutus, mille eesmärk on parandada investorite kaitset ning seista stabiilsete ja nõuetekohaste finantsturgude eest.

Mida ESMA teeb?

Asutusel on kolm põhieesmärki:

 • investorite kaitse – tegutseda finantsteenuste tarbijate huvides ning tugevdada nende kui investorite õigusi, unustamata ka kohustusi;
 • nõuetekohased finantsturud – seista finantsturgude usaldusväärsuse, läbipaistvuse, tulemuslikkuse ja sujuva toimimise ning tugeva turutaristu eest;
 • finantsstabiilsus – tugevdada finantssüsteemi, et see peaks vastu ootamatutele löökidele ja finantstasakaalu nihetele, ning soodustada majanduskasvu.

ESMA koordineerib ka liikmesriikide järelevalveasutuste tööd ning võtab kriisiolukorra puhul vastu erakorralisi meetmeid.

Kes sellest kasu saab?

Järgmised tegevusvaldkonnad ja huvirühmad:

 • majandus;
 • üldsus;
 • väärtpaberiturge reguleerivad asutused;
 • finantsteenuseid pakkuvad ettevõtted;
 • jae- ja institutsionaalsed investorid ja tarbijad;
 • finantsteenuste osutajad;
 • finantsturgudel osalejad.

Lisateave

Pressiteated

Aruanded

Vabad ametikohad

Kontaktandmed

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

Nimi
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Veebisait
https://www.esma.europa.eu/
Telefoninumber
+33 1 58 36 43 21
Faksinumber
+33 1 58 36 43 30
Postiaadress
201-203 Rue de Bercy, 75012 Pariis, Prantsusmaa
Sotsiaalmeedia