Přejít na hlavní obsah
Decentralizovaná agentura

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)

Přehled

 • Funkce: zlepšovat ochranu investorů a přispívat ke stabilitě a řádnému fungování finančních trhů
 • Předsedkyně: Verena Ross
 • Výkonná ředitelka: Natasha Cazenave
 • Členové: vnitrostátní orgány odpovědné za trhy s cennými papíry v jednotlivých zemích EU
 • Členové bez hlasovacího práva: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Evropská rada pro systémová rizika (ESRB), Evropská komise (EK), Island, Lichtenštejnsko a Norsko
 • Rok zřízení: 2011
 • Počet zaměstnanců: 308
 • Sídlo: Paříž (Francie)
 • Internetové stránkyESMA

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) je nezávislý subjekt EU, jehož úkolem je zlepšovat ochranu investorů a přispívat ke stabilitě a řádnému fungování finančních trhů.

Náplň činnosti

Tento orgán sleduje tři cíle:

 • ochrana investorů – zajistit, aby byly spotřebitelům na finančním trhu poskytovány kvalitnější služby, aby byla posílena jejich práva jakožto investorů a zároveň aby byla uznána jejich odpovědnost
 • řádné fungování trhů – posílit integritu, transparentnost, efektivitu a řádné fungování finančních trhů a odolnost tržní infrastruktury
 • finanční stabilita – posílit finanční systém tak, aby byl schopen odolávat šokům a poradit si s případnou finanční nerovnováhou, a také podpořit hospodářský růst.

ESMA odpovídá rovněž za koordinaci opatření, která přijímají orgány pro dohled nad cennými papíry, nebo za přijímání mimořádných opatření v případě krizových situací.

Kdo má z činnosti orgánu prospěch?

Tyto oblasti a zainteresované strany:

 • ekonomika
 • široká veřejnost
 • regulační orgány trhů s cennými papíry
 • odvětví finančních služeb
 • drobní (retailoví) a institucionální investoři a spotřebitelé
 • poskytovatelé finančních služeb
 • uživatelé finančních trhů

Další informace

Tiskové zprávy

Zprávy

Pracovní místa

Kontakt

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Jméno/Název
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Internetové stránky
https://www.esma.europa.eu/
Telefonní číslo
+33 1 58 36 43 21
Číslo faxu
+33 1 58 36 43 30
Poštovní adresa
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, Francie
Sociální média