Přejít na hlavní obsah

Evropské roky

Co je Evropský rok?

Jedná se o informační kampaň na konkrétní téma, jejímž cílem je podpořit diskusi a dialog v rámci zemí EU i mezi nimi. Upozorňuje vlády jednotlivých členských států na otázky, jimž by měly věnovat pozornost, a usiluje jak o lepší povědomí o nich, tak o změnu přístupu k nim.

Téma evropského roku navrhuje Evropská komise. Návrh pak musí přijmout Evropský parlament a vlády členských států EU. Evropské roky se vyhlašují téměř 40 let, to však neznamená, že každý kalendářní rok byl takto vyhlášen.

Proč Evropské roky potřebujeme?

V rámci mnoha Evropských roků je k dispozici dodatečný objem finančních prostředků na místní, celostátní nebo přeshraniční projekty, které se daným problémem zabývají.

Evropský rok rovněž vysílá jasný politický signál ze strany orgánů EU a vlád členských států, že dané téma zohlední i v rámci tvorby budoucích politik. V některých případech může Komise navrhnout nové právní předpisy týkající se příslušného tématu.

Jaká jsou témata?

Evropské roky se vyhlašují od roku 1983. Zde uvádíme některé z nich, včetně tématu na letošní rok:

2023–2024Evropský rok dovedností

V celé Evropské unii se budou konat akce a organizovat aktivity s cílem pomoci lidem získat takové dovednosti, na jejichž základě si budou moci najít kvalitní pracovní místo, a pomoci společnostem řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Uchazeči o zaměstnání i zaměstnavatelé dostanou mnoho nových příležitostí, budou se moci podělit o své zkušenosti a poznatky a objevit, jak jim mohou pomoci iniciativy a finanční prostředky EU.

2022Evropský rok mládeže

V průběhu roku 2022 bude mladým Evropanům nabídnuta řada aktivit – budou mít například možnost setkávat se s novými lidmi, objevovat jiné kultury, zlepšit si vyhlídky na zaměstnání, sdílet nápady a učit se, jak se občansky angažovat. 

2021Evropský rok železnic

Akce a iniciativy podporující železnici jako udržitelný, inovativní a bezpečný druh dopravy a zdůrazňující její přínos pro obyvatele, ekonomiku i klima.

2018Evropský rok kulturního dědictví

23 000 akcí v celé Evropě s cílem upozornit na kulturní dědictví jako na možný zdroj ekonomického růstu, toto dědictví chránit a zaručit jeho udržitelnost do budoucna.

2015Evropský rok pro rozvoj

EU informovala Evropany o rozvojové spolupráci, o její přinosnosti jak pro ně samotné, tak pro příjemce a stimulovala účast Evropanů v rozvojových aktivitách.

2013–2014Evropský rok občanů

Hlavním výsledkem tohoto evropského roku byly dialogy s občany, jejichž cílem bylo povzbudit veřejnost k tomu, aby se zapojila do budování silnější a političtější EU.