Gå til hovedindholdet
Brug din stemme. Ellers tager andre valget for dig.
Valget til Europa-Parlamentet 2024

Valget til Europa-Parlamentet i 2024 fandt sted fra torsdag den 6. til søndag den 9. juni. 

Millioner af mennesker i hele EU stemmer for at vælge, hvem der skal repræsentere dem i Europa-Parlamentet, som er verdens eneste direkte valgte tværnationale forsamling.

Hvad sker der efter valget

I ugerne og månederne efter valget til Europa-Parlamentet vælger de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'erne) deres nye ledelse og genoptager arbejdet med lovgivning, der ikke blev vedtaget i valgperioden 2019-2024.

MEP'erne stemmer også for at vælge den nye formand for Europa-Kommissionen, og som foreslås ad EU-landenes ledere, og de godkender hele kommissærkollegiet. Den nye Kommission udnævnes derefter af Det Europæiske Råd.

alt=""

Se resultaterne af valget til Europa-Parlamentet i 2024 og tidligere valg til Europa-Parlamentet.

Hvad betyder din stemme?

Der afholdes valg til Europa-Parlamentet hvert femte år for at vælge dine medlemmer af Europa-Parlamentet. De politikere, du stemmer på, repræsenterer dine interesser og er med til at udforme og træffe beslutning om ny EU-lovgivning. De stemmer også om nye handelsaftaler og kontrollerer, hvordan EU-institutionerne fungerer, og hvordan skatteydernes penge bruges.

Hvorfor det er vigtigt at stemme?