Gå til hovedindholdet

Job og praktikophold i EU's institutioner

Ansættelse af EU-personale

EU-institutionerne har over 60.000 ansatte fra de 27 medlemslande. Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder åbne udvælgelsesprøver for at finde personale til faste og midlertidige stillinger. EPSO's hjemmeside er det første sted, du skal kigge, hvis du gerne vil arbejde for EU: Her finder du en beskrivelse af udvælgelsesprocessen og råd om, hvordan du bedst forbereder dig på en udvælgelsesprøve.

Mulige karrieretyper i EU

EU lægger vægt på at få ansøgere fra alle samfundslag, så en karriere i EU betyder, at du kommer til at arbejde med en mangfoldig og multikulturel gruppe af kolleger.  For de fleste stillinger i EU skal du tale mindst to EU-sprog.

Hvorfor bør jeg overveje en karriere i EU?

I EU's institutioner kan du komme til at arbejde med de vigtigste spørgsmål, som berører os alle: klimaforandringer, migration, sikkerhed, handel eller mobilkommunikation for bare at nævne nogle få. Der er også mulighed for at arbejde i EU's agenturer rundt om i Europa og på EU's delegationer over hele verden.

Jobprofiler i EU

Der findes mange forskellige karrieremuligheder inden for EU alt efter din baggrund. revision, kommunikation, økonomi/statistik, europæisk offentlig forvaltning, eksterne forbindelser, finans, informationsteknologi, sprog (oversættelse eller tolkning), jura osv.

Se jobprofiler i EU

Sådan søger du om forskellige former for ansættelse

EU ansætter fastansatte (tjenestemænd), kontraktansatte og midlertidigt ansatte og tilbyder praktikophold. EU fører databaser over eksperter på relevante områder.

Fastansat personale

Fastansatte (tjenestemænd) klassificeres enten som administratorer (AD) eller assistenter (AST).

Administratorer er typisk med til at udforme politikker og overvåge gennemførelsen af EU-retten. Desuden analyserer og rådgiver de på specifikke områder. For at kunne gå op til en udvælgelsesprøve for administratorer skal du normalt have afsluttet en universitetsuddannelse af (mindst) tre års varighed.

Assistenter arbejder normalt i støttefunktioner og er afgørende for institutionernes interne arbejdsgang. For at kunne gå op til en udvælgelsesprøve for assistenter skal du normalt have (mindst) en studentereksamen.

Kontraktansat personale

Kontraktansatte ansættes til specifikke manuelle eller administrative opgaver. Kontrakterne løber normalt i et begrænset tidsrum – i første omgang som regel 6-12 måneder.

Midlertidigt ansat personale

Midlertidigt ansatte ansættes på kontrakter på op til 6 år til særlige eller midlertidige opgaver.

Praktikanter

Hvert år har omkring 1.900 unge færdiguddannede mulighed for at deltage i EU's praktikantprogrammer. De fleste EU-institutioner tilbyder praktikophold af en varighed på mellem 3 og 5 måneder.

Udstationerede nationale eksperter

Udstationerede nationale eksperter er nationale eller internationale embedsmænd eller offentligt ansatte, der midlertidigt arbejder for en EU-institution. Kontakt dit lands faste repræsentation ved EU, hvis du vil vide mere om de aktuelle muligheder.

Vikaransatte

Nogle institutioner ansætter også lokale vikarer i op til seks måneder – især til sekretærarbejde. Kontakt lokale vikarbureauer for at få oplysninger om rekrutteringen.

Tolke

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Domstolen har hver sin tolketjeneste, men der er en fælles udvælgelsesprocedure for freelancetolke. Hvis du vil arbejde som freelancetolk, skal du først bestå en akkrediteringsprøve. For at blive fastansat skal du deltage i de udvælgelsesprøver, der afholdes af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO).

Oversættere

Ud over oversættere har EU-institutionerne også brug for terminologer, eksperter inden for sprogteknologi, juristlingvister, tekstforfattere, tekstrevisorer, korrekturlæsere, eksperter i interkulturelle forhold og sproglige specialister.

EU-eksperter

EU-institutionerne udpeger eksterne eksperter, der skal hjælpe med at evaluere ansøgninger om tilskud, projekter og udbud og afgive udtalelser og yde rådgivning i særlige tilfælde. EU har databaser over uafhængige eksperter, som kan hjælpe institutionerne og agenturerne inden for bestemte områder.

Europa-Parlamentets politiske grupper

For at finde et job i en politisk gruppe skal du kontakte et af de politiske partier, der er repræsenteret i Europa-Parlamentet. Disse stillinger administreres ikke af EU-institutionerne.

Videogalleri