Skip to main content

Databeskyttelsespolitik

Beskyttelse af personoplysninger

EU har indført en politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Politikken for beskyttelse af enkeltpersoner i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner bygger på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

Denne generelle politik omfatter alle EU-institutionernes websites inden for domænet europa.eu. Selv om man kan navigere rundt på de fleste af disse websites uden at opgive personoplysninger, bliver de i nogle tilfælde krævet, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester. Hvis vores websites kræver personoplysninger, behandler vi dem i fuld overensstemmelse med ovennævnte forordning, og oplyser om brugen af dine data i de særlige databeskyttelseserklæringer, der er knyttet til disse websites.

Der er truffet følgende forholdsregler:

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og kontrollerer, at det foregår i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred.
 • Inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser bliver overholdt, og vedkommende rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser.
 • For alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse som en uafhængig kontrolmyndighed.

Alle EU-institutionernes websites på domænet europa.eu indeholder links til eksterne websites. For at bruge indhold fra eksterne sider på vores websites, kan det være nødvendigt at acceptere deres specifikke betingelser, herunder deres cookiepolitik, som vi ikke har nogen kontrol over.

E-tjenester

En e-tjeneste på EUROPA er en tjeneste eller kilde, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og erhvervslivet på den ene side og EU-institutionerne på den anden side.

EUROPA tilbyder 3 former for e-tjenester:

 • Informationstjenester som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne m.fl. adgang til information.
 • Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, erhvervslivet, civilsamfundet og offentlige organer med henblik på at lette de politiske høringer og give mulighed for at give feedback.
 • Tjenester, som giver adgang til visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer og erhvervelse af dokumenter.

Information i en særlig databeskyttelseserklæring

En specifik erklæring om beskyttelse af privatlivets fred vil indeholde følgende informationer om brug af data:

 • Hvilke oplysninger der indsamles, og til hvilket formål, samt hvilke tekniske hjælpemidler EU benytter til at indsamle personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde et bestemt formål.
 • Hvem oplysningerne videregives til.
 • Hvordan du kan se dine oplysninger, kontrollere, at de er korrekte, og eventuelt få dem rettet.
 • Hvor længe dine oplysninger gemmes.
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der træffes for at beskytte oplysningerne mod misbrug eller uberettiget adgang.
 • Hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller vil klage.

Europa Analytics

Europa Analytics er en tjeneste, som måler effektiviteten og funktionen europa.eu-sitet, som administreres af EU-Kommissionen på vegne af alle EU's institutioner og organer.

Du kan frit vælge at afvise brugen af denne tjeneste – enten via cookiebanneret øverst på den første side, du besøger, eller på Europa Analytics' side.

Europa-Kommissionen administrerer sine egne websider (ec.europa.eu). På siden om vores politik for databeskyttelse kan du vælge dine indstillinger.

EU-organer og -institutioner ud over Kommissionen (f.eks. Europa-Parlamentet) kan vælge at bruge deres eget analysesystem. Du kan læse mere på deres sider med juridiske meddelelser.

Hvis du vælger ikke at anvende denne tjeneste, vil det ikke ændre din brugeroplevelse på Europa-siderne.

Mere om Europa Analytics

Kontakt via Europa-sitet

Mange sider på Europaserveren har en kontaktknap, som aktiverer din e-mailsoftware og opfordrer dig til at sende dine kommentarer til en bestemt postkasse.

Hvis du sender os en mail, registrerer vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for at svare. Hvis postkassens ansvarlige ikke kan besvare dit spørgsmål, sendes e-mailen videre til en anden tjeneste. Du får en e-mail med besked om, hvor dit spørgsmål er blevet sendt hen.

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af din e-mail og de personoplysninger, du har angivet i den, kan du stille dem i selve e-mailen.

Beskyttelse af oplysninger

Alle personoplysninger lagres på en computer hos den eksterne underleverandør, der er registerfører, og som skal sikre, at bestemmelserne om databeskyttelse og fortrolighed i forordning (EU) 2018/1725 overholdes.

Kontrol, ændring eller sletning af personoplysninger

Hvis du ønsker at kontrollere, ændre eller slette de personoplysninger, som er lagret på Europa-websitet og dets underordnede sider, som administreres af Kommissionen, kan du skrive til Europa-websitets registeransvarlige i Generaldirektoratet for Kommunikation via onlineformularen. På formularen skal du tydeligt skrive, hvad din anmodning drejer sig om (kontrol, ændring eller sletning af personoplysninger, der er offentliggjort på Europa-webstedet) og angive URL-adressen for det website/de websider, som din anmodning drejer sig om.

Onlineformular til anmodning om kontrol, ændring eller sletning af personoplysninger