Gå til hovedindholdet

Indvandring til Den Europæiske Union

Dine rettigheder og EU-regler

Hvis du er en tredjelandsstatsborger, der ønsker at flytte til et EU-land for at arbejde, studere eller slutte dig til et familiemedlem, kan du have visse rettigheder i henhold til EU's indvandringsregler. EU og EU-landene deler kompetencer på dette område, men det er op til hvert EU-land at træffe den endelige afgørelse om individuelle migrantansøgninger. På områder, hvor der ikke er vedtaget EU-regler, kan EU-landene også fastsætte betingelserne for at opnå opholds- og arbejdstilladelser i deres land.

Du skal altid søge om visum eller opholdstilladelse direkte hos myndighederne i det EU-land, du planlægger at flytte til. Der er ingen EU-institution, der behandler ansøgninger eller udsteder visa eller opholdstilladelser på vegne af de enkelte lande.

Er du berettiget?

EU's fælles indvandrings- og visumregler gælder for følgende personer, der ønsker at flytte til et EU-land i mere end 90 dage:

  • højt kvalificerede arbejdstagere
  • virksomhedsinternt udstationerede (tredjelandsstatsborgere med arbejdskontrakt i en virksomhed, der er etableret uden for EU, og som tilbydes et job i en afdeling af organisationen i et EU-land)
  • sæsonarbejdere
  • forskere
  • studerende
  • praktikanter og frivillige (der findes EU-regler om udvekslingselever og au pairer, som EU-landene kan beslutte at anvende i deres nationale lovgivning).

Hvis du kommer fra et land uden for EU, men opholder dig lovligt i et EU-land, giver reglerne dig også mulighed for at:

  • tage familiemedlemmer med dig
  • blive fastboende udlænding efter 5 års ophold.

Disse regler gælder i alle EU-lande undtagen Danmark og Irland.

Hvilken kategori tilhører du?

Oplysninger om de kategorier af personer, der er omfattet af reglerne. Regler om visum, opholdstilladelse og familiemedlemmer, der slutter sig til dig, efter kategori af personer, der kan komme i betragtning.

Overvejer du at indvandre til EU?

Oplysninger om, hvordan du kan komme til at arbejde eller studere i EU i mere end 90 dage, og hvordan du slutter dig til din familie. Find ud af mere om dine rettigheder, og hvad du skal gøre, hvis du ønsker at flytte fra et EU-land til et andet.

Overvejer du at studere i EU?

Oplysninger om nationale videregående uddannelsessystemer, finansieringsmuligheder og visa og opholdstilladelser i EU-lande, der er omfattet af Study in Europe-projektet. Praktiske oplysninger, der kan hjælpe dig med at forberede dig på at studere i EU.