Skip to main content

Institution and bodies profiles

Filtrer efter

Institution and bodies profiles (72)

RSS
Viser resultaterne 1 til 20
Decentralt agentur

Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder arbejder for et mere konkurrencedygtigt, effektivt og sikkert energimarked.

Websted
E-mail
Telefonnummer
+386 8 205 34 00
Adresse
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Decentralt agentur

Agenturet bidrager til at sikre en konsekvent anvendelse af reglerne for elektronisk kommunikation i hele EU.

Websted
E-mail
Telefonnummer
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Adresse
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Forvaltningsorgan

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk forvalter EU's forsknings- og innovationsprogrammer inden for områderne transport, energi og telekommunikation.

Websted
E-mail
Telefonnummer
+32 2 299 11 11
Adresse
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
EU-organ

Regionsudvalget er en forsamling, der rådgiver EU-institutionerne om love, der påvirker EU's byer og regioner.

Websted
Telefonnummer
+32 2 282 22 11
Adresse
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralt agentur

EF-Sortsmyndigheden tildeler intellektuelle ejendomsrettigheder til nye plantesorter i EU.

Websted
E-mail
Telefonnummer
+33 2 41 25 64 00
Adresse
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
EU’s interinstitutionelle tjeneste | PO

EU's officielle udgiver af information fra EU's institutioner, organer og agenturer, herunder EU-lovgivning, åbne data, forskningsresultater og indkøb

Websted
Telefonnummer
+352 29 291
Adresse
2 rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
Forvaltningsorgan

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) forvalter finansiering til uddannelse, kultur, det audiovisuelle område, sport medborgerskab og frivilligt arbejde.

Telefonnummer
+32 2 299 11 11
Adresse
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
EU-institution

Det Europæiske Råd består af EU's stats- og regeringschefer. Det er ansvarligt for EU's generelle politiske ledelse.

Websted
Telefonnummer
+32 2 281 61 11
Adresse
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralt agentur

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur fremmer fælles sikkerheds- og miljøstandarder for civil luftfart i EU.

Websted
E-mail
Telefonnummer
+49 221 8999 000
Adresse
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Decentralt agentur

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed arbejder på at gennemføre standardregler for regulering af og tilsyn med banker i alle EU-lande.

Websted
E-mail
Telefonnummer
+33 (0)1 86 52 70 00
Adresse
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
EU-institution

Den Europæiske Revisionsret sikrer, at der redegøres korrekt for EU-midlerne, og at alle midler indsamles og anvendes i overensstemmelse med EU's finansielle regler.

Websted
Telefonnummer
+352 4398 1
Adresse
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg