Gå til hovedindholdet
Decentralt agentur

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

ACER

ACER er med til at sikre, at EU's indre marked for gas og el fungerer ordentligt. Agenturet hjælper de nationale tilsynsmyndigheder med at regulere på europæisk plan og koordinerer deres arbejde, når det er påkrævet.

Mere specifikt:

  • supplerer og koordinerer ACER de nationale tilsynsmyndigheders arbejde
  • er ACER med til at udarbejde reglerne for europæiske net
  • træffer ACER bindende individuelle beslutninger om vilkår for adgang og driftssikkerhed for grænseoverskridende infrastruktur, når det er påkrævet
  • rådgiver ACER europæiske institutioner om emner, der vedrører el og naturgas
  • overvåger ACER det indre marked for el og naturgas og aflægger rapport herom
  • er ACER i tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder på udkig efter og i kamp med markedsmisbrug på engrosmarkederne for energi (ACER påtog sig denne funktion i 2012 i henhold til EU-forordning nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT).

Se også

EU's “Who is who”

Kontakt

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

Navn
Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
Websted
https://www.acer.europa.eu/
E-mail
infoatacer [dot] europa [dot] eu
Telefonnummer
+386 8 205 34 00
Faxnummer
+386 8 205 34 13
Postadresse
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenien