Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
ACER

Ο οργανισμός ACER μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Βοηθά τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να ασκούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ρυθμιστικά τους καθήκοντα και, όπου κρίνεται σκόπιμο, συντονίζει τις εργασίες τους.

Ειδικότερα, ο ACER:

  • συμπληρώνει και συντονίζει το έργο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών
  • βοηθά στη διατύπωση ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τα δίκτυα
  • όπου κρίνεται σκόπιμο, λαμβάνει επιμέρους δεσμευτικές αποφάσεις για τους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις διασυνοριακές υποδομές και την ασφάλεια λειτουργίας τους
  • παρέχει συμβουλές στα ευρωπαϊκά όργανα για θέματα σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο
  • παρακολουθεί τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και καταρτίζει εκθέσεις με τα πορίσματά του
  • εποπτεύει τη χονδρική αγορά ενέργειας προκειμένου να εντοπίζει και να αποτρέπει τυχόν καταχρήσεις της αγοράς, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (τα καθήκοντα αυτά ανέλαβε το 2012 με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (REMIT).

Επίσης

Κατάλογος της ΕΕ «Ποιος είναι ποιος»

Επικοινωνία

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

Όνομα
Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Ιστότοπος
https://www.acer.europa.eu
E-mail
infoatacer [dot] europa [dot] eu
Αριθμός τηλεφώνου
+386 8 205 34 00
Αριθμός φαξ
+386 8 205 34 13
Ταχυδρομική διεύθυνση
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Σλοβενία